ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב כל השאלות

סגירת בקבוק לפני השלכתו לפח

שאלה
שלום! האם ישנו איסור בסגירת בקבוק שתייה לפני השלכתו לפח?
תשובה
שלום וברכה! תשובה: הדבר מותר ואין כאן שום חשש איסור. הרחבה: א. הקדמה: חיבור חלקי כלי בשבת. בחיבור חלקי כלי, אנו מוצאים הבחנה בין שלוש פעולות: 1) תקיעה על ידי מסמרים – אסורה מהתורה (נחלקו הראשונים האם משום מלאכת בונה, או משום מכה בפטיש). 2) הידוק – אסור מדרבנן, שמא יתקע. 3) חיבור רפוי – מותר במקום שאין הדרך ליצור חיבור מהודק. (כל זאת מבואר בגמרא שבת מז ע"א-ע"ב, ונפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן שיג סעיף ו). נושאי הכלים על השולחן-ערוך שם כתבו לאסור חיבור על ידי הברגה בחריצים, אך נחלקו האם היא נחשבת כתקיעה האסורה מהתורה (מג"א) או שהיא כהידוק האסור רק מדברי חכמים (ט"ז). ב. היתר כיסוי כלים על ידי הברגה. אמנם לגבי כיסוי כלים על ידי הברגה, האחרונים הנ"ל כתבו להתיר משום ששם עשיתם מראש נועדה לפתיחה וסגירה תמידית. נחלקו פוסקי זמננו בביאור היתר זה: 1. לדעת החזון-איש ההיתר הוא משום שבניגוד להברגת שני חלקי כלי, הברגת מכסה של כלי איננה מסייעת לאדם להשתמש בכלי (מועד, סימן נ, אות ט). 2. לדעת הגרש"ז אויערבאך ההיתר הוא משום שההרגל לפתוח ולסגור את הבקבוק כל העת מחשיב הן את הבקבוק הפתוח והן את הפקק לבדו כשני כלים נפרדים השלמים בפני עצמם, ואין בחיבורם משום תיקון דבר המקולקל (מנחת שלמה, חלק א סימן ט). [בין שני הסברים אלו יש השלכה גדולה לגבי חיבור חלקי מזרק, או הברגת מלחיה, שלדעת החזו"א לכאורה יש לאסור משום שההברגה מתקינה את הכלי, ולדעת הגרש"ז יש להתיר כיוון שהדרך לפרק ולחבר כל העת]. ג. סגירת בקבוק בשבת לפני השלכתו. נראה שמעשה זה מותר לכל השיטות: לחזו"א הדבר מותר משום שההברגה לא מכשירה שום שימוש בכלי. לגרש"ז הדבר מותר, משום שאף שכעת החיבור יהיה לזמן ארוך - ככלות הכל הפקק והבקבוק נחשבים ככלים שלמים בפני עצמם, ואף חיבור לזמן ארוך מאוד לא יפקיע הגדרה זו. [יש להוסיף שדעת הגרש"ז עצמו שחיבור טרם השלכת החפץ אינו נחשב כלל כחיבור של קיימא, כיוון שאינו חפץ בהישארות החיבור. עיין שמירת שבת כהלכתה לה, הערה סז]. בברכה  הרב עודד מילר
עוד בנושא כל השאלות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il