שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משחקים וספורט

חול קינטי בשבת

undefined

הרב שמואל אריאל

א טבת תשע"ו
שאלה
לאחרונה פותח משחק המכונה "חול קינטי". מדובר בחול מיוחד אשר נדבק לעצמו - כך שהוא די דומה לבצק אך הוא כן מתפורר לאחר מספר שניות. הוא אינו דביק. השאלה - האם מותר לשחק בחול קינטי בשבת? והאם יש הבדל בהלכה בין מבוגרים לילדים? תודה רבה
תשובה
שלום וברכה! נראה שמותר לשחק בחול הזה בשבת באופן סתמי, ליצור גושים וערימות וכדומה ולפרקם, אולם אין ליצור בו צורות מיוחדות, אותיות וכדומה. הרחבה: נמנה כמה איסורים שנזכרו בהקשרים דומים, ונסביר מדוע אין הם קיימים בעניין זה: מוקצה - חול רגיל שבבית או בחצר הרי הוא מוקצה, ואין לשחק בו בשבת. אבל חול שמיועד לשימוש אינו מוקצה ומותר להשתמש בו (שו"ע ש"ח, לח; שמירת שבת כהלכתה ט"ז, ד). לש - איסור זה קיים כאשר מערבבים יחד חומר יבש עם נוזל, כגון קמח ומים או חול ומים וכדומה, אולם בחול קינטי אין מערבבים נוזל, וההדבקה נעשית על ידי החומר עצמו. ממרח - איסור זה מוזכר בפוסקים לגבי משחק בחומרים דביקים כמו פלסטלינה וכדומה (שמירת שבת כהלכתה ט"ז, יג). אולם חול קינטי אינו דבוק היטב (למשל, אם אוחזים בקצה של הגוש ומרימים אותו, הגוש יתפרק ולא יתרומם כולו), ולפיכך נראה שאין בו איסור זה. בונה - איסור זה מוזכר לגבי הדבקה של חלקים לגוש אחד, כגון כדור שלג או בובת שלג (שמירת שבת כהלכתה ט"ז, מה), אולם הדברים אמורים דוקא כאשר הגוש יכול להחזיק מעמד למשך זמן, וכאמור, חול קינטי אינו מחזיק מעמד (עיין בדומה לכך בשמירת שבת כהלכתה שם סעיף יט, ופרק י"א הע' מג). אולם לגבי מלאכת כתיבה וציור, מופיע שהדבר אסור גם בדבר שאינו מתקיים, ואפילו באפר או חול יבש, שהצורות מתקיימות בהם עוד פחות מאשר בחול קינטי (שו"ע ש"מ, ד; משנה ברורה שם כ). ממילא, אין לשרטט בחול הקינטי ציורים ואותיות. כמו כן, אין ליצור מן החול באופן מכוון חתיכה בעלת צורה מסויימת, שגם זה הוא בכלל מלאכת כותב (עיין חיי אדם צ"ב, ג; שמירת שבת כהלכתה י"א, יג - דין זה שנוי במחלוקת, עיין שו"ת שבט הלוי ט', כה, אך נראה שכאשר עיקר הכוונה היא לצייר צורה מוסכם שהדבר אסור, ועיין כעין זה בשו"ת אמרי מרדכי חלק א', סימן כ"ג אות ה; ארחות שבת פרק ט"ו הע' לז). בעיקרון אין הבדל בעניין זה בין מבוגרים לילדים. יש מן הפוסקים הספרדים שאסרו באופן כללי טלטול של חפצי משחק בשבת, והתירו זאת רק לילדים (עי' ילקוט יוסף סימן ש"ח, מוקצה מחמת גופו, סעיף כ"ז), אולם עניין זה הוא כללי בכל המשחקים, ואין כאן המקום להאריך בכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il