שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

קריאת שמע שעל המיטה

undefined

הרב חיים שריבר

ט טבת תשע"ו
שאלה
מה התנאים לומר קריאת שמע שעל המיטה עם שם ומלכות? האם זה בסדר לדבר אחרי קריאת שמע? והאם זה בסדר שאני עושה את זה בחדר שינה שאני יודע מראש שאני אקיים מצוות עונה.
תשובה
יש להיזהר לא לאכול ולשתות ולדבר או לעסוק באיזה עניין לאחר קריאת שמע שעל המיטה. (ס' רל"ט סע' א' ברמ"א). והוסיף המשנ"ב (ס"ק ד') שאם אדם "תאב לשתות או לדבר איזה עניין נחוץ, נראה שמותר אך יחזור ויקרא פרשת שמע". בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ז סי' כז) סיכם את העניין כך: "ולעניין דיבור ודאי מי שיכול ליזהר שלא לדבר אחר ק"ש טוב לקיים דברי הכלבו (כפסק הרמ"א), אבל רוב בני אדם אין להשגיח כלל על חומרא זו, ובפרט אם שואלים אותו מותר לענות ואפילו בעל נפש אין צריך ליזהר בזה" ברכת המפיל לאחר חצות - רבים מהספרדים נוהגים שאחר חצות אומרים "המפיל" בלא שם ומלכות, אבל מנהג אשכנזים וחלק מהספרדים הוא שכל זמן שהולכים לישון לפני עמוד השחר – מברכים את ברכת "המפיל". הרחבה: לדעת הבן איש חי (שנה ראשונה פקודי יב) אין מברכים ברכת המפיל בשם ומלכות, שמא יפסיקו בדיבור או שלא ירדמו. יש הסוברים על פי האר"י ז"ל, שרק מי שהולך לישון לפני חצות לילה יברך "המפיל", אבל מי שהולך לישון אחר חצות לא יברך ברכה זו. וכן נוהגים רבים מהספרדים, שאם הולכים לישון אחר חצות אומרים "המפיל" בלא שם ומלכות (כה"ח סי' רלט, ס"ק ח') אבל מנהג אשכנזים וחלק מהספרדים (הלכה ברורה לרב דוד יוסף חלק י"ב) כל זמן שהולכים לישון לפני עמוד השחר – מברכים את ברכת "המפיל" בשם ומלכות. ניתן לומר ברכת המפיל בחדר בו תקיים לאחר מכן מצות עונה. בספר דרכי טהרה (עמ' 289) כתב שמי שמתכנן לקיים מצות עונה או חושש שיתאוה הוא או אשתו לתשמיש לא יברך בשם ומלכות לפני התשמיש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il