ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ז טבת תשע"ו

כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו


הרב שמואל אריאל

שאלה:
לרב שליט"א שלום וברכה,
מתי אומרים "כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו"? למה לא אומרים ש"כיון שהתפילין ראויות להיצבע בשחור אז אני פטור מלצובען"? באיזה מקרים אומרים זאת ובאיזה מקרים לא אומרים?
תודה רבה.


תשובה:
שלום וברכה!

כדי לענות על השאלה, עלינו להתבונן בהקשר שבו נאמר הכלל "כל הראוי לבילה...":
באופן כללי, בענייני קדשים ישנם פרטים שמעכבים, שבלעדיהם הקרבן הוא פסול, וישנם פרטים שאינם מעכבים, דהיינו שלכתחילה צריך לעשות אותם אבל אם לא עשו אותם אין זה פוסל את הקרבן. למשל, אדם שהביא קרבן צריך לסמוך עליו את ידיו, אבל אם לא סמך אין זה פוסל, והאדם יצא ידי חובת הקרבן.
הבלילה (עירוב השמן עם הסולת במנחה) היא אחד מן הפרטים הללו שאינם מעכבים - המנחה מורכבת מסולת ושמן, ולכתחילה לא מספיק לשפוך את השמן על הסולת אלא צריך גם לערבב אותם יחד, אבל אם לא עירבב אין זה פוסל את המנחה (משנה מנחות ג', ב).
כאן בא הכלל "כל הראוי לבילה - אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבילה - בילה מעכבת בו" (מנחות ק"ג, ב). דהיינו, שאמנם במנחה רגילה הבלילה אינה מעכבת, אבל אם אדם הביא מנחה בכמות גדולה מאד (יותר משישים עישרון) שאי אפשר כלל לבלול אותה, אז זה כבר פוסל.
דהיינו, שהכלל הזה אינו בא לחדש קולא, שהבלילה אינה מעכבת - הדין הזה שהבלילה אינה מעכבת היה ידוע עוד קודם לכן. הכלל בא לחדש חומרא, שלמרות שבמצב רגיל הבלילה אינה מעכבת, במצב שהבלילה אינה אפשרית אז היא מעכבת.
כך כותב הרמב"ם (הל' מעשה הקרבנות י"ז, ו), כאשר הוא מסביר את הדין שאין להביא מנחה של יותר משישים עישרון: "אף על פי שאין הבלילה מעכבת... אמרו חכמים, כל הראוי לבילה אין הבילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה הבילה מעכבת בו".
את העיקרון הזה מיישמת הגמרא גם במקומות נוספים - במקומות שבהם ישנו פרט שבעיקרון הוא אינו מעכב, אז אומרים לפעמים, שאם אין כלל אפשרות לקיים את הפרט הזה, אז הוא יעכב, למרות שבמצב רגיל אין הוא מעכב (עיין למשל יבמות ק"ד ב, נדרים ע"ג א, קידושין כ"ה א).
ממילא, בדוגמה שציינת אין מקום להשתמש בכלל הזה - בתפילין יש חובה שיהיו שחורות, וזה מעכב, ולפיכך אם לא צבעו את התפילין בשחור התפילין פסולות. וכך במקרים רבים נוספים, שבהם פרטי המצוה הם מעכבים, אז חייבים לבצע אותם בפועל. רק כאשר ישנו פרט שבעיקרון אינו מעכב, אז יש מקום לדון על פי הכלל הזה, שבמצב שאין כלל אפשרות לבצע את הפרט הזה אז ייתכן שהוא יעכב, למרות שבדרך כלל אינו מעכב.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il