שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הלידה ומה שאחריה

לידת פג לעניין פדיון הבן ובר המצווה

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ו שבט תשע"ו
שאלה
לרב שלום, האם לידת פג שישהה באינקובטור מספר חודשים, האם סופרים 30 יום מהלידה או מהיציאה מהאינקובטור? והאם בר המצווה סופרים מהיציאה מהאינקובטור?
תשובה
הפג באגדה ובהלכה א. משה רבינו נולד לידה מוקדמת בתחילת החודש השביעי, ולכן ניתן היה להחביאו שלושה חודשים עד להנחתו על שפת היאור, מפני שהמצרים חיפשו בסוף החודש התשיעי. ב. כתב החת"ם סופר - אומנם אמרו חז"ל 'נוח לאדם שלא נברא ומשנברא' לא כן הדבר אצל אנשי מעלה אשר רצונם לצאת לעולם לעבוד את ה', ולכן לידת כמה וכמה צדיקים נולדו בחודש השביעי. ג. הנולדים בחודש השביעי המוזכרים בחז"ל: יצחק אבינו, גד בן יעקב אבינו, בניה של תמר זרח ופרץ. ואילו יעקב ועשיו שאחד צדיק והשני רשע, יעקב מצד נשמתו ממהרת לצאת, אך עשיו מעכב בעדו לכך נולדו לתשעה חודשים. ד. בזמנים קדומים הייתה אפשרות ללידה עובר בריא ושיחיה לאורך ימים או בחודש התשיעי או בחודש השביעי אבל אם נולד בחודש השמיני לא היה שורד. ההסבר שניתן לכך אם יש בשלות מוקדמת מתבצעת לידה בחודש השביעי, בשלות מאוחרת בחודש התשיעי, ואם נולד בשמיני זוהי לידה שהייתה צריכה להיות בתשיעי ואינה בשלה דיה. ה. דורשי רשומות דרשו: 'ויתן לה ה' הריון', 'הריון' בגימטריה 271 תשעה חודשים. ו. כיום לידה יכולה להיות מהחודש השישי ומעלה בזכות שהיה באינקובטור, המדמה מצב של רחם. ז. נחלקו הפוסקים בלידת פג ממתי נקבע תאריך הלידה מעת היציאה מהרחם או מעת היציאה מהאינקובטור. שאלה זו נוגעת לתחומים רבים: לענייני פדיון הבן, בר מצווה, חליצה, חילול שבת, טומאת לידה ונידה. ח. הדעה המקובלת היא שתאריך הלידה היא היציאה מהאינקובטור ולכן לאחר 30 יום ליציאת בן בכור מהאינקובטור מקיימים מצוות פדיון הבן, ולאחר 13 שנים חוגגים בר מצווה ומצטרף למניין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il