ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

השבת אבידה - מאכל ללא כשרות | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"א אדר ב' תשע"ו

השבת אבידה - מאכל ללא כשרות


הרב חיים שרייבר

שאלה:
מישהו שכח אצלי מאכל שאין עליו כשרות. האם לפי זה עלי להשיב לו?

השאלה נשאלה בהמשך לשאלה "אוכל לא כשר לעובדים"

תשובה:
שלום
אין להחזיר ליהודי חפץ שהשימוש בו אסור בתכלית ללא צד היתר.

הרחבה ומקורות
לפני שנדון בהלכות השבת אבידה יש לבדוק את נוהל השירות המדובר במשרד בו אתה עובד (כפי שציין הגאון הרב דוב ליאור) - האם יש זכות לכל עובד בארוחה/סנדוויץ', מה הם ההוראות כאשר אחד לא לקח את הארוחה שלו, האם הוא זכאי לתבוע אותה מן המעסיק או שזו הטבה שנותן המעסיק לעובדיו. חשוב לברר ענין זה שכן יתכן שאין לאותו עובד שום זכות באוכל וממילא אין עליך חובת השבת אבידה.
במקרה והעובד זכה באוכל:
כתב הסמ"ע (חו"מ סימן ס"ה ס"ק כ"ה) ש"אם מצא שטר שיש בו ריבית יקרענו המוצאו או הב"ד אם בא לפניהן..." כידוע אסור לקחת ריבית על הלוואה, א"כ כאשר מוצא אדם שטר עם ריבית (כגון: שכתוב בשטר ראובן הלוה לשמעון 100 ₪ ושמעון התחייב להשיב לו 120 ₪.) אין הוא צריך להשיבו למאבד אלא לקרוע אותו. (וכן פסק הרמ"א יו"ד סי' קס"א סע' י"א ובש"ך שם ס"ק י"ח). מכאן ניתן ללמוד שאם יחזירו ליהודי חפץ שהשימוש בו אסור ללא צד היתר אין להחזיר לו.
וכן כתב בספר משפט האבידה לרב מרדכי גרוס (סי' רס"ז, מאזני צדק אות א' ובהערות שם) אם מצא דברים אסורים כגון בגד שעטנז יש לומר לבעלים שעליהם להוציא את חוטי השעטנז, ואם יתכן ולא ישמעו לו לא ישיב להם משום הלאו לפני עיור לא תתן מכשול.
הגרי"ש אלישיב (השבת אבידה כהלכה עמ' קי"ט) כתב שיש להחזיר את האבידה במקרה זה לבעלים אלא שאם יש חשש שמא ישתמש בו באיסור ניתן למכור אותם לגוי ואת הכסף יש להשיב לבעלים.
יום טוב


השאלה "השבת אבידה - מאכל ללא כשרות - המשך" נשאלה בהמשך לשאלה זו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il