ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הלכות הכותל המערבי | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ט אייר תשע"ו

הלכות הכותל המערבי


הרב יצחק בן יוסף

שאלה:
האם מותר לקחת אבן מהכותל? להכניס אצבעות בין האבנים?

תשובה:

א. הר הבית מסמל את כמיהתו של העם היהודי לשוב לציון, והוא כהלב הפועם השומר על חיותו של העם היהודי מזה שלושת אלפים שנה.
ב. הר הבית נקרא כך על שם הכתוב: "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים"
ב. במדבר רבה (יא,ב)
הנה זה עומד אחר כתלנו זה כותל מערבי של בית המקדש שאינו חרב לעולם! למה? שהשכינה במערב, משגיח מן החלונות, בזכות אבות! מציץ מן החרכים, בזכות אימהות!
ב. מהו הכותל המערבי? הכותל המערבי הינו כותל המחזיק את הר הבית, ולא כפי אלו שסברו שזהו כותל העזרה של בית המקדש ואסור להתקרב עד לכותל במצב טומאה. וכתב הגר"ע יוסף זצ"ל "וכל המחמיר בזה ונמנע מלגשת אל הכותל בגלל סיבת טומאה היוצאת מגופו אינו אלא מן המתמיהין" (יבי"א ה, כז)
ג. הכנסת אצבעות לאבני הכותל – דנו הפוסקים האם הכנסת אצבעות אסור באבני הכותל מפני שהכנסת האצבעות כהכנסת חלק מהגוף לשטח הר הבית כאשר אנו טמאים. להלכה מותר מפני שלא ניתן להיכנס דרך החורים להר הבית. (מנחת שלמה ,קלט. לאחר שנעשו מדידות אין בכך איסור מסיבה נוספת)
ד. נטילת אבן מאבני הכותל למזכרת – הרב משה פיינשטין נשאל על כך בשו"ת אגרות משה (יור"ד ד,סג) וכתב: שיש בכך איסור מעילה על הוצאה מרשות ההקדש. וגם חל איסור לקיחה מהקודש לאדם פשוט והוצאתו לחו"ל וכאילו הוא נותץ את הכותל ויש בכך משום לאו "לא תעשו כן לה' אלוקיכם" מעבר לכך נזף על עצם השאלה ואמר שזהו מעשה רע וראוי לגעור על מחשבה כזו גם בלי האיסור. הרי יש מיליוני בני אדם שהיו רוצים מאבן מהכותל ואף לשלם על כך ממון רב. ויחריבו הכותל שהשאיר ה' יתברך לנו לזיכרון.
ו. בספר עיר הקודש והמקדש (ד,ג) מתאר את מצבו של הכותל מאז חורבן הבית שהיו תקופות שהיה מכוסה בעפר או אשפה. ומסביר מי בנה את שלל הנדבכים בכותל – החלק העיקרי נבנה בתקופת דוד ושלמה, נדבכים נוספים נבנו בתקופת הבית השני. ובחלק העליון ישנם נדבכים מאוחרים שנוספו בתקופה המוסלמית.
ז. כי שם ציווה ה' את הברכה עד עולם.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il