בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • מגילת איכה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

איכה פרק ד

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות: (ב) בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר: (ג) גם תנין (תנים) חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים (כיענים) במדבר: (ד) דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם: (ה) האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות: (ו) ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים: (ז) זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם: (ח) חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ: (ט) טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזבו מדקרים מתנובת שדי: (י) ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי: (יא) כלה יהוה את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסדתיה: (יב) לא האמינו מלכי ארץ וכל (כל) ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם: (יג) מחטאות נביאיה עונת כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים: (יד) נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם: (טו) סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוספו לגור: (טז) פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים (וזקנים) לא חננו: (יז) עודינה (עודינו) תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושע: (יח) צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצנו מלאו ימינו כי בא קצנו: (יט) קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו: (כ) רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים: (כא) שישי ושמחי בת אדום יושבתי (יושבת) בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי: (כב) תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il