בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

גר שחזר לסורו ונוהג כגוי – אם עודנו יהודי

undefined

רבנים שונים

תמוז תשפ"א
טיחואנה, מקסיקו Tijuana, Mexico
טבת, תש"ן


שאלה
גוי שהביע רצונו להתגייר כהלכה, נכנס למקווה, אך לאחר זמן מסויים חזר למנהגים הקודמים – לפי מעשי הגויים – ונתן גבו ליהדות ולמצוותיה. מה הדין במקרה זה, האם יצא מכלל עדת ישראל, והתגיירותו בטלה ומבוטלת?

תשובה
בשו"ע נפסק: "ואם לא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו שכר מצוות ועונשן, ומל וטבל בפני ג' הדיוטות, הרי זה גר. אפילו נודע שבשביל דבר מתגייר, הואיל ומל וטבל יצא מכלל עכו"ם... ואפילו חזר ועבד אלילים, הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין" 1 . אולם, לפי מה שנראה בט"ז, הולכים לכל צד לחומרא 2 3 .
^ 1.שו"ע יו"ד, סימן רס"ח, סעיף י"ב.
^ 2.ט"ז, ס"ק ט"ז. ולפי"ז, אם אשתו תתקדש לאחר, יצטרכו גט גם מהשני.
^ 3.לא הובן מהשאלה, אם הגיור נעשה בבי"ד מוסמך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il