מסכת טהרות פרק ג-ד משנה ח,א

רבנים שונים | ח תמוז תשפ"א