רבי אחא בר יצחק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי אחא בר יצחק

רבי אחא בר יצחק היה אמורא ארצי ישראלי בדור השלישי. היה גר בציפורי(דרוש מקור)