שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת תשלומין

אשרי בתשלומין למנחה

undefined

כולל הלכה בית אל

ו תמוז תשע"ו
שאלה
בילקו"י סימן רלד - "לא התפלל מנחה" כתב: "א. אם שכח ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתים, ואומר אשרי קודם תפלה שהיא תשלומין לתפלת המנחה. וראה לעיל בהלכות תשלומין סימן קח. [שלחן ערוך סימן רלד]." ובתפילה כרך א’ כתב: "טעה ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים, הראשונה ערבית והשניה לתשלומין. ולא יאמר אשרי בלילה, אלא ימתין עד שישמע הקדישים שאחר תפלת ערבית, ואחר כך יתפלל התשלומין... "(תפילה כרך א’ תקסט) אם כן, ככל הנראה יש סתירה.. האם אומרים אשרי בתשלומין למנחה או לא?
תשובה
שלום וברכה. האחרונים נקטו שלא לומר "אשרי" במנחה עפ"י הסוד. כ"כ המשנ"ב וגם כף החיים והבן איש חי. רק ימתין שיעור הליכת 4 אמות לפני שמתחיל התפילה השניה, ויש שאמרו שימתין עד לסוף קדיש תתקבל של הש"צ. הרב ערן אסולין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il