שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

שימוש במדפסת מהעבודה

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

כ"ד אלול תשע"ו
שאלה
שלום רב, אשתי קיבלה מהעבודה מדפסת לבית כדי שתוכל להשתמש בה לצורכי עבודה האם ניתן להשתמש בה מפעם לפעם גם לצרכים אישיים? תודה רבה
תשובה
ב"ה, שלו', מן השאלה עולה שהמדפסת היא רכוש מקום העבודה, זאת גם כאשר היא ממוקמת בבית העובד. יש להניח ששימוש-ביתר במדפסת גורם לבלאי מואץ, ולכן צריכים לשאול את מנהלי מקום העבודה בכל הנוגע להרשאת שימוש ביתי. נכון הוא כי ככל שמדובר בזוטי-דברים, כאלה שדעת הבריות כולם מוחלת על כך ואינה מקפידה והדבר הוא בגדר נורמה רווחת ומצויה, הרי שיש מקום להקל, ואולם ככל שהדבר אינו מובן מאליו, ודאי שצריך לברר ולקבל הסכמה. חז"ל אמרו (ויק"ר לג, ג): "משל לסאה שהיא מלאה עונות, מי מקטרג בה? גזל! ר' יודן בשם ר' יוחנן אמר משל לבני אדם שהיו בהן עע"ז ומגלי עריות ושופכי דמים, וגזל שקול כנגד הכל, ר' יעקב בר אידי בשם רב אחא כ"ד חטאות סדר יחזקאל ומכלם לא חתם אלא בגזל... וגזל מקטרג בראש". לכן בכל ימות השנה, ושבעתיים בימים נוראים אלה - ימי הדין והרחמים, בוודאי שיש להקפיד בדבר. יש להניח שבקשת הרשאה דווקא תתקבל בהערכה. בברכת שנה טובה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il