שאל את הרב

  • הלכה
  • גדולי ישראל ורבנים

תגובה לתשובה על הרבי מסאטמר

undefined

הרב אליעזר מלמד

ב שבט תשס"ה
שאלה
מאוד קשה לי להסכים עם התשובות שהבאת על הרבי מסאטמר. האדמו"ר מסאטמר זצ"ל היה גדול בתורה שאין כמותו! אפשר להגיד שדעתו היא דעת יחיד אך גם דעת המזרחי הינה דעת יחיד. הייתי רוצה להבין מדוע הרב טוען שדברי סאטמר הם נגד התורה?
תשובה
דעת המזרחי אינה דעת יחיד אלא דעת רבים מגדולי ישראל, שאין כאן מקום למנותם כי רבים הם מאוד. ורק נזכיר מקצת מגדולי הדור: הרב ריינס מייסד המזרחי, רבי שלמה הכהן ראש דייני וילנא. הראשל"צ הרב עוזיאל, הרב הרצוג, הרב עמיאל, האדמ"ור מהוסיאטין. ואף מרן הרב קוק תמך באופן כללי אף כי לא היה שותף. גם מה שכתבת על האדמו"ר מסאטמר זצ"ל שהיה "גדול בתורה שאין כמותו" אינו נכון. היו גדולים ממנו ובוודאי שאין להשוותו בשום אופן למרן הרב קוק זצ"ל, שכל מכיריו העידו שלא היה בדורו גדול כמותו. שמעתי עדות מהרב הוטנר שהיה חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שאמר שהיה יותר מכל שאר הגדולים ביחד. ועל כן אפשר וצריך לומר, על מי שהתבטא באופן חריף ונורא כל כך על גדול ישראל וקדושו מרן הרב קוק, שכל הפוסל במומו פוסל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il