ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת שירה של אתר ישיבה בירושלים עם הרב סבתו

לצערנו התרחשה שגיאה בקבלה או הצגה של נתונים

שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

תפילין שנמצאו בחדר אבדות

שאלה
הרב שלום, רציתי לשאול האם תפילין שנמצאו בחדר אבדות של אפסנאות צבאית מותרים לשימוש? אני הייתי במקום למיטב זכרוני כ4 ימים ואף אחד לא דרש אותם בזמן הזה, אך למעשה היה נראה שהם נמצאים שם תקופה יותר ארוכה. בכל מקרה בסופו של דבר מתוך שיקול דעת שלי החלטתי לקחת אותם, השאלה היא האם אני יכול להשתמש בהם ואם לא אז מה כן עלי לעשות איתם? תודה רבה על המענה.
תשובה
שלום וברכה. בגמרא בבבא מציעא דף כט,ב, כתוב שמי שמוצא תפילין יכול לשום את דמיהם ולהניחם. הכוונה היא שאם הוא רוצה, הוא יכול לשום ע"י שלשה אנשים כמה התפילין שוות, להתחייב שאם יבא זה שאיבד אותן הוא ישלם לו את הסכום ששמו לו, ואז מותר לו מיד להשתמש בתפילין לעצמו (עוד לפני שבא המאבד לדרוש אותן). הסיבה לכך היא שקל מאד למי שרוצה לקנות תפילין ללכת ולקנות, ומדובר בחפץ של מצווה (שיטת הרמב"ם), ולכן אין לו חובה לשמור את התפילין לבעליהן ובכך לקיים מצוות השבת אבידה, אלא הוא יכול לקיים את המצווה בשווי של התפילין, ולקחת את התפילין לעצמו. אמנם בתקופתנו נראה שהמציאות השתנתה, ולא קונים תפילין בכל מקום, ויש הרבה שמעדיפים סופר מסוים והידורים מיוחדים, כך שכבר לא בטוח שכ"כ קל יהיה למאבד להשיג את התפילין שהוא רוצה. לכן כתבו הרבה פוסקים שהיום לא אומרים שישום דמיהם ויניחם, אלא עליו להתייחס אל התפילין כמו אל שאר אבידות, ואסור לו להשתמש בהן. ויש שחילקו בין תפילין מהודרות שדווקא בהן יש הקפדה, לבין תפילין פשוטות שבהן נשאר גם היום דינא דגמרא. וכן מסתבר. לכן למעשה, נראה שעליך לבדוק אצל אדם מומחה, אם אלו תפילין פשוטות או מהודרות. אם הן מהודרות, עליך להחזיר אותן לאפסנאות לצורך השבת אבידה. ואם הן פשוטות, אם אתה מעוניין אתה יכול לברר את השווי שלהן, ולהיות מוכן לשלם סכום זה למאבד כשיבוא לדרוש אותן. כמו כן, כדי שהמאבד יוכל להגיע אליך, עליך לדבר עם האפסנאות באותו בסיס, ולידע אותם שהתפילין אצלך, ושהמאבד יכול ליצור איתך קשר ולקבל את דמיהן. יש להדגיש, שבמקרה כזה צריך גם לוודא שכל מי שאמור לתת מענה להשבת האבידה באפסנאות, ידע שהיו שם תפילין ושהוא יכול להשיב בחיוב למאבד שיפנה לשם, ולהפנותו אליך. כמו כן עליך לברר שבזמן שהתפילין היו אצלך, אף אחד לא בא לחפש אותן. דבר נוסף שיש להתייחס אליו, הוא האם מותר לך להשתמש בינתיים בתפילין, שהרי נח לו לאדם שיעשו מצווה בממונו, ומן הסתם זה עדיף לו מאשר שהתפילין ישכבו ללא שימוש. אך נראה לי שאין היתר לשימוש קבוע בתפילין. למרות שהרמ"א בסימן יד,ד כתב שמותר להניח תפילין של חברו שלא מדעתו מהטעם הנ"ל, נראה שיש לחלק בין שימוש ארעי לשימוש קבוע. שם מדובר באדם שמגיע לבית הכנסת ומניח תפילין של חברו (וכד'). אבל אדם שלוקח איתו את התפילין לכל מקום, ומניח אותן באופן קבוע, לכאורה בזה יתכן מאד שיש קפידא, ולא על זה דיברו הפוסקים. וכך אכן כותב הש"ך בסימן עב' סעיף קטן ח', שהמוצא תפילין אינו יכול להשתמש בהן מבלי לשום דמיהן כנ"ל בגמרא ב"מ, למרות שמותר להניח תפילין של חברו שלא מדעתו, משום שכאן זה נעשה בדרך קבע. בשולי הדברים, רצוני להעיר הערה: לא ברור לי באיזה היתר לקחת את התפילין מהאפסנאות, כי לא ציינת זאת בשאלתך, אלא רק כתבת שעשית זאת על דעת עצמך, ויתכן שזה נעשה בצורה תקנית. חשוב לי לציין, שאין היתר לקחת דברים ממחלקת אבידות שלא על פי הנהלים. מן הסתם ישנם נהלים מסודרים, ויש לנהוג על פיהם. בברכה. הרב ניר סיני
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il