שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מדינת וממשלת ישראל

היחס למדינת ישראל בתהליך הגאולה

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"ח תמוז תשע"ח
שאלה
שלום רב. אשמח להבין למה הציונות הדתית רואה בהקמת המדינה ובממסד המדינה חלק מתהליך הגאולה ולמה החברה החרדית סוברת שקיומה של המדינה איננו חלק מתהליך הגאולה ומתנגדת למוסדות המדינה?על מה כל גישה מסתמכת? תודה רבה
תשובה
שלום רב הדברים מאד ארוכים. מדובר בנושא שיש לו מקורות רבים. המבט הפשוט הינו המבט החרדי שאומר שהגאולה היא לא רק החזרה הפיזית לארץ ישראל אלא בעיקר החזרה הרוחנית של עם ישראל להיות דבוק בקב"ה ולקיים את מצוותיו. בפועל אנו בדור שרוב עם ישראל לא מקפיד על אורח חיים של קיום מצוות. בגישה החרדית יש ויכוח האם צריך להתנגד למדינה בגלל השלטון שאינו הולך בדרך התורה או שניתן להשתלב במדינה מתוך רצון להציל מה שניתן להציל. זו הגישה של רוב הציבור החרדי. אולם במקורות חז"ל וכן בדברי הנביאים אנו רואים שיתכן שהגאולה בשלב הראשון תבוא גם ללא תשובה. יש מחלוקת בגמ' בסנהדרין האם גאולה תלויה בתשובה או שאינה תלויה בתשובה. גאולה זה ההחלטה של הקב"ה להפסיק עם עונש הגלות ולהביא את ישראל לארץ ישראל. הרב צבי יהודה הכהן קוק הביא מקורות לכך שהדעה שסוברת שגאולה אינה תלויה בתשובה היא הדעה המרכזית שנפסקת להלכה. גם לדעה שגאולה תלויה בתשובה יש מביאים מהזהר שאין הכוונה שכל עם ישראל יעשו תשובה אלא שיהיה כמה בתי כנסיות ואפילו בית כנסת אחד שיעשה תשובה. גם לדעות שגאולה אינה תלויה בתשובה הכוונה רק לשלב הראשון של הגאולה. אולם בשלב המתקדם של הגאולה ודאי שעם ישראל גם יחזור בתשובה. יתכן שמחלוקת בין הציונות הדתית לחרדים אינה כל כך מחלוקת אידיאולוגית אלאל בעיקר מחלוקת חינוכית. הויכוח כיצד ניתן מבחינה חינוכית לקדם את עם ישראל בשלבי הגאולה. האם דווקא בעמידה על כך שמבחינה פנימית אנו בדור גדול בדור של גאולה או שמא האמירה שאנו בזמן הגאולה מרפא ידיים מלתבוע חזרה בתשובה. הגישה של הציונות הדתית סוברת שמהפך כל כך גדול בעם ישראל אינו יכול להיות מהלך שלא נובע מהרצון האלוקי. המעבר מהגלות לארץ וההצלחה הכבירה מבחינה חומרית בהקמת המדינה היא מעידה על ההשגחה הפרטית לטובה על המדינה. האמונה בקב"ה היא זו שמנחה אותנו להאמין גם בישראל שהם קרובים ועומדים לחזור בתשובה. הרב קוק במקומות רבים הסביר שגם התופעות שנראות לנו שמרחיקות אותנו מהגאולה כגון הכפירה וחוסר האמונה ניתן להתבונן בהם ביתר עומק ולהבין כיצד גם תופעות אלו יובילו בסופו של דבר לתשובה מאהבה. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il