ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים הלכות בישול כלליות

שימוש בתרמוס בשבת

שאלה
האם מותר להכניס בשבת מים חמים לתרמוס כדי לשמור על חום המים?
תשובה
שלום וברכה. מותר להכניס מים חמים לתרמוס, ואפשר גם לסגור את המכסה כדי לשמור על חום המים. הרחבה: באופן עקרוני, אסור להטמין בשבת אפילו כשההטמנה לא מוסיפה חום אלא רק שומרת על החום הקיים, והטמנה שמוסיפה חום במאכל או במשקה אסורה אפילו אם מטמין ביום שישי. כך מפורש בגמרא וכך נפסק בסימן רנז, א. עם זאת, בסעיף ה שם השו"ע פסק על פי דברי רשב"ג בגמרא (דף נא עמוד א) שכל האיסור להטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף חום הוא דווקא כשהמאכל נמצא בכלי שבו הוא התחמם, ואם העביר אותו לכלי אחר שוב אין איסור. הראשונים נחלקו בפירוש דברי רשב"ג - לדעת רש"י דווקא אם העביר את המאכל לכלי אחר על מנת לקרר אותו הדין כך, אך אם העביר מבלי כוונה שיתקרר גם בכלי השני יש איסור הטמנה. הרמב"ם והר"ן חולקים, ולשיטתם לא משנה מה הסיבה שבגללה העביר, בכל מקרה בכלי שני אין איסור להטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל. הבית יוסף והמשנה ברורה (ס"ק כט) פסקו כדעת הרמב"ם. לכאורה נראה שזה בדיוק דין תרמוס, אך האחרונים חילקו בין המקרים: שבט הלוי מחמיר ואוסר להכניס מים חמים לתרמוס בשבת, וכתב שאפילו הרמב"ם והר"ן יסכימו לאסור מכיוון שההיתר שלהם הוא כשאין לו כוונה לקרר את המים אך גם לא לשמור על החום שלהם, ובתרמוס שכוונתו לשמור על חום המים גם הם יודו שיש בכך איסור הטמנה. מאידך, החזון איש והאגרות משה התירו, וכל אחד נתן טעם אחר מדוע גם רש"י יסכים להתיר: החזון איש סובר שכל דין הטמנה הוא דווקא בבגדים שבהם רגילים להטמין, אך בכלים אין איסור הטמנה וממילא בתרמוס מותר גם לדעת רש"י. אגרות משה כתב שגם רש"י יסכים להתיר מכיוון שעיקר שמירת חום המים בתרמוס היא באמצעות סגירת הפקק, במציאות אדם סוגר את הפקק גם בשביל לשמור על חום המים אך גם בשביל שלא יכנס אליהם לכלכוך וכדו' - ובסעיף ב השו"ע פסק עפ"י הר"ן שאם מכסה מאכל על מנת לשמור עליו מעכברים או מלכלוך מותר אפילו כשזו פעולת הטמנה (על פי אותה סברא האגרות משה מתיר לסגור מכסה של סיר, כי זו דרך שמירת אוכל מלכלוך). למעשה שבט הלוי היא דעת יחיד וכדעת המתירים כתבו רוב האחרונים: ציץ אליעזר, יביע אומר, שמירת שבת כהלכתה, קצות השולחן, פניני הלכה ועוד, ולכן נראה שאין צורך להחמיר בדבר. אגב, במידה ואינו סוגר את מכסה התרמוס גם שבט הלוי יסכים להתיר, כי הטמנה שאינה נוגעת באוכל מכל הצדדים אינה הטמנה - השו"ע בסעיף ח שם, עפ"י הרא"ש, תוס', מרדכי ועוד. הרב אריה מינקוב
עוד בנושא הלכות בישול כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il