שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

הפעלת מדיח כלים עם שעון שבת

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

י"ג מרחשון תשע"ט
שאלה
האם מותר להשתמש במדיח שיש לו טיימר בשבת? אנחנו משתמשים בכלים בליל שבת ובסעודת הצהריים ביום השבת וצריכים לשטוף אותם אחרי סעודת ליל שבת. אנחנו יכולים להכניס את הסבון ולכוון את המדיח לפני שבת שיפעל באמצע הלילה כאשר כולם ישנים.
תשובה
לדעת גדולי הפוסקים אין להשתמש במדיח כלים בשבת גם כאשר הוא מופעל ע"י שעון שבת. הדבר נאסר ממספר טעמים, משום שבדרך כלל מדיחי כלים עשויים באופן שאינם פועלים כאשר הדלת פתוחה, וע"י סגירת הדלת גורמים למבעיר ומבשל בשבת, ואם מדובר במכונה שפועלת גם כאשר הדלת פתוחה אלא שהמים לא נכנסים עד שסוגרים את הדלת גם אז הדבר אסור משום אחד נותן הקדירה וכו', פעמים שיש גם חשש לבישול ונולד בשיירי האוכל, ויש שאף אוסרים זאת משום זילותא דשבת. (שש"כ יב, לה והערה צה, מ"ב סימן רנג ס"ק ק, אג"מ או"ח ד סימן ס, ספר מאור השבת ח"ד סימן יד סעיף קלח ובהערות, ושם בפניני המאור במכתבי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל מכתב מה אות ג ובהערות).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il