ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב הלכה תפילה ובית כנסת

תפילה לפני הנץ לחיילים

שאלה
אנחנו חיילים הנמצאים בשלב האימון המתקדם. משכימים אותנו מוקדם בבוקר זמן רב לפני הזריחה, האם עדיף להתפלל לפני זמן הנץ החמה, או שמא כדאי לעשות משימות ולדחות את התפילה לזמן הנץ?
תשובה
התפילה הינה מרכיב חשוב בעבודת ה' ובעיקר בצבא, בתוך עומס האימונים הגדול והשוחק התפילות מהוות קשר פעיל עם הבורא, וחשיבותן גדולה לעין ערוך ובפרט תפילה במניין. שאלתך מחולקת למספר נושאים: האם מותר לעשות מלאכה לפני התפילה? וכן האם מותר לחיילים להתפלל לפני הנץ במציאות זו? בנוגע לשאלה הראשונה מובא במשנ"ב (סי' פט ס"ק יח) שמותר למשרתים לעשות מלאכה בבית אדונם לפני התפילה, וממידת חסידות שהאדון ייתן להם זמן לומר ברכות השחר וקריאת שמע לפני התפילה. זכורני ששאלה זו עלתה בהיותי חניך בקורס רבנים צבאיים . הועלתה השאלה לרב אלישיב שליט"א ע"י הרב אפרתי שליט"א, שע"פ דברי המשנ"ב הנ"ל התיר לקיים פעילות בהשכמה עוד לפני התפילה (כחלק מהתמודדות עם עומסי חום בקיץ). כך הוא מעיקר הדין, אך בצבא ראוי לקיים את התפילה תחילה בהשכמת הבוקר ולא לדחותה לאחר הפעילות. הנחיה זו מעוגנת גם בפקודות. לא רק תפילת שחרית, גם תפילות מנחה וערבית ראוי לקיימם בהקדם האפשרי במהלך היום בצמוד לארוחות, כך ניתן למנוע תקלות של הפסד תפילה, או לחילופין הפסד תפילה במניין. לגבי שאלתך השנייה ובהמשך לדברי לעיל, אם כך התפילה תתקיים לפני הנץ, ואכן כבר נפסק בשו"ע (או"ח פט, ח) שהיוצאים לדרך יכולים להתפלל לכתחילה לפני הנץ, כפי ההיתר הניתן לפועלים המשכימים לפרנסתם. מצבכם אינו שונה מדין פועלים, שהרי אם לצורכי פרנסה של היחיד התירו לכתחילה לצורך אימונים בוודאי שמותר לכתחילה. וכבר כתבו הפוסקים (כף החיים יח',יח' שכותב שכך הוא מנהג ירושלים) ששעה לפני הנץ זהו זמן טלית ותפילין. לסיכום: חיילים במהלך החורף אשר משכימים קום טרם הזריחה , יתפללו מיד בהשכמה בזמן שבו אפשר להניח טלית ותפילין – שעה לפני הזריחה ואינם צריכים להמתין ולהתפלל עם נץ החמה.
עוד בנושא תפילה ובית כנסת
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il