שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • כתיבה, קריאה וניירות

קריאת עיתונים וספרי חול בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ל שבט תשע"ט
שאלה
האם מותר לקרוא עיתונים וספרי חול בשבת? שמעתי שיש בזה בעיה של שטרי הדיוטות, מה זה אומר בכלל שטרי הדיוטות?
תשובה
שלום וברכה. הדיון לגבי קריאת עיתון וספרי חול נובע מדין שטרי הדיוטות. איסור קריאת שטרי הדיוטות בשבת הוזכר בגמרא פעמיים (במסכת שבת, דף קטז, ב וכן קמט, א). בשתי המקומות הגמרא אומרת שיש דברים שנאסרו משום שטרי הדיוטות, אך לא מפורש מהם שטרי הדיוטות ומה הסיבה ששטרי הדיוטות נאסרו. הראשונים נחלקו מה נכלל באיסור שטרי הדיוטות, ומה הסיבה שבגללה שטרי הדיוטות נאסרו, ויש מקום להרחיב בעניין. למעשה, נכון לחלק את השאלה כאן לשני חלקים נפרדים. בנוגע לקריאת ספרי חול: א. האחרונים נחלקו בדעת השו"ע , יש הסוברים שאסר בצורה גמורה ויש הסוברים שלדעת השו"ע אמנם מעיקר הדין יש להחמיר, אך יש מקום להקל בדבר. ב. הדברי יציב, אור לציון, הרב מרדכי אליהו (שו"ת קול אלהו, יב, ג) ומנוחת אהבה אסרו קריאת דברי חול . ג. האליה רבה (הובא במשנ"ב) כתב שראוי לירא שמים להחמיר בזה. ד. הרב עובדיה כתב שאמנם מעיקר הדין יש לאסור, אך למקלים יש על מי לסמוך. ה. ערוך השולחן סובר שמעיקר הדין מותר, ויש מידת חסידות להחמיר בכך. ו. רמ"א, גר"א, לבוש, שו"ע הרב, שולחן עצי שיטים ומשנ"ב פסקו שהמנהג להקל בזה, וכך נהג רמ"א עצמו. בנוגע לקריאת עיתונים: א. דעת תורה, שש"כ (כט, מח) וילקוט יוסף (שז, כג) כתבו שמעיקר הדין מותר לקרוא את הכתבות המתפרסמות בעיתון, אך לא בנושאי מקח וממכר ולא את הפרסומות. והוסיפו שראוי להחמיר לירא שמים שלא לקרוא בכלל. ב. בשו"ת אז נדברו התיר קריאת עיתון כל עוד יתכן ויצטרך למה שכתוב בשבת. ג. היעב"ץ, משנ"ב (שז, סקס"ג), הרב מרדכי אליהו (בשו"ת קול אליהו, יב, ז), מנוחת אהבה ואור לציון אסרו קריאת עיתון בשבת בצורה גורפת, מדין שטרי הדיוטות או מדין קריאת דברי חול. להרחבה במקורות הדין ופרטים נוספים - לחצו כאן הרב אריה מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il