שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

שמונה שרצים המטמאים בנבלתם

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ה אייר תש"פ
שאלה
למה דוקא שמונה שרצים אלו נבלתם מטמאת?
תשובה
לשואל שלום, בדברי חז"ל איננו מוצאים הסבר מדוע נבחרו דווקא שרצים אלו לטמא במותם, ולעומת זאת שאר השקצים והרמשים, אף על פי שהם אסורים באכילה, מכל מקום אינם מטמאים לא בנגיעה ולא במשא, והנוגע בהם במותם טהור לגמרי. דבר זה גזירת הכתוב הוא, ומכל מקום נוכל ללמוד מכך כי דברי תורתנו הקדושה עמוקים מני ים וההבחנה האלקית דקה מן הדקה, מבחינה בין שרץ לשרץ, מי אסור באכילה ומי מטמא, באיזה אופן הוא מטמא ובאיזה שיעור. התייחסות פרטית בכל זאת מוצאים אנו אצל רבנו בחיי (ויקרא יא, ל), והיא בנוגע לנחש שלא נמנה בין שמונת השרצים, וביאר רבנו בחיי שהתורה ירדה לסוף דעתו של אדם, וחששה שאם הנחש יהיה מן השרצים המטמאים, יפחדו בני אדם להורגו ובכך למנוע היזק מחשש פן יקבלו טומאה על ידי כך. לעומת זאת, שאר שמונה שרצים, שאין בהם ארס ואין בהם סכנה כלל, אין הבריות חוששות מהם ואינם בהולים להורגם, לכן גזרה התורה שיטמאו במותם. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il