ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה גזל ונזיקין

פיצויים על תור שבוטל

99
שאלה
מה קורה אם אתה מפסיד את התור בשל אירוע בלתי צפוי / בלתי נשלט שגרם לעיכוב גדול כמו 'חפץ חשוד' ו/או תאונת דרכים גדולה שמנעה ממך להמשיך בנסיעה ברכב. אם היית מתקשר ברגע האחרון לרופא או לכל אדם אחר שקבעת איתו תור ומיידע אותם על מצבך, האם זה היה פוטר אותך מכל חובה לפצותם על התורים שבוטלו? השאלה נשאלה בעקבות השו"ת הבא: פיצויים על תור שבוטל: שאלה: החמצתי בטעות את התור אצל הרופא שלי. התקשרתי לקבוע מועד חדש ולהתנצל. הוא אמר שהוא יקבע לי תור חדש רק אם אפצה אותו על הביקור שהחמצתי. אם החלטתי שלא לקבוע תור חדש האם אהיה מחויב לפצות אותו? תשובתו של הרב יהונתן בלס: אתה מחויב לפצות את הרופא על ההכנסה שהוא הפסיד שלך בכך ששכחת את התור. אם לא היה קובע תור, הוא היה לוקח את חולה אחר שהיה משלם לו. פיצוי הוא מעט פחות ממחירו של ביקור שהתקיים בפועל כי כתוצאה מאי הופעתך היו לו כמה דקות של מנוחה (שולחן ערוך חושן משפט שלג א-ב).
תשובה
במקרה שהחולה נאנס ולא היה יכול לבוא לתור שנקבע לו הרי הוא פטור מתשלום (ראה שו"ע ורמ"א חו"מ סימן שלג ס"ב ושלד ס"א). החיוב לשלם לרופא עבור ההפסד שנגרם לו מאי הגעת חולה לתור שנקבע לו לדעת רבים מהפוסקים הוא מצד "דינא דגרמי", ובמקרה שהחולה נאנס ולא היה יכול לבוא לתור שנקבע לו הרי הוא פטור מתשלום משום שלכל הדעות גרמי באונס פטור (ראה ש"ך חו"מ סימן שפו סק"א, וראה עוד בענין זה במשפט הפועלים דיני ויחסי עובד ומעביד להרב יוסף רוזנר זצ"ל פרק יא מקורות והערות אות א), אולם לא ברור מהמקרה שציינת אם זה אכן אונס גמור כי יתכן שהיה עליך לצאת לדרך בזמן סביר כך שתוכל להגיע בזמן לתור שנקבע גם אם יהיו אי אלו עיכובים בדרך. במקרה של ביטול תור שלא מחמת אונס הדין הוא כדלהלן: במדינה או במוסד רפואי שיש בהם כללים ונהלים ברורים אם וכמה צריך לשלם במקרה של ביטול תור, הכל כמנהג המדינה. במקרה שאין נוהל ברור בענין. הדבר תלוי: אם הרופא קיבל חולה אחר במקומך הרי שלא נגרם לו כל נזק ואין צריך לשלם לו כלל. אם הרופא לא קיבל חולה אחר במקומך הרי שנגרם לו נזק ועליך לשלם לו. הסכום שיש לשלם לרופא תלוי: אם עבודת הרופא במקרה זה היא קלה מאוד כגון בדיקה וכדומה הרי שהוא לא היה מסכים להתבטל מעבודתו ולהפחית משכרו הרבה ולכן יש לשלם לו כמעט את שכרו המלא ולא כפועל בטל. אולם אם עבודת הרופא טומנת בחובה גם עבודה טכנית כפעולה כירוגית או רופא שיניים וכדומה, הרי שאז יוכל לנכות לו יותר, לפי הענין, ויתכן שאז יוכל לנכות לו חצי משכרו כפועל בטל. ככלל אם אדם יודע שאינו יכול להגיע אל הרופא במועד שהזמין, רצוי שיודיע זאת בהקדם האפשרי, כי אולי יוכל הרופא לקבל חולה אחר. וטוב להגיע לפשרה עם הרופא בענין הפיצוי על ביטול התור כי קשה לדעת ולשער אם נגרם לו הפסד מכך או לא. (שו"ע חו"מ ריש סימן שלג ובט"ז שם. משפט הפועלים דיני ויחסי עובד ומעביד להרב יוסף רוזנר זצ"ל פרק טו סעיף ו ובמקורות והערות אות כב. פתחי חושן הלכות שכירות פרק י סעיף ב ובהערה ב).
עוד בנושא גזל ונזיקין
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il