שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מנהגי ימי הספירה

האם מותר להשמיע מוזיקה בבר מצוה שיוצא בספירת העומר?

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ה אדר ב' תשס"ה
שאלה
א.האם מותר לעשות בר מצווה עם מוזיקה בספירת העומר? ב.האם מותר בראש חודש?
תשובה
אם מסיבת בר מצווה נערכת באותו היום שבו הגיע למצוות, מותר לקיימה כפי שרגילים בכל השנה. ומותר אף לנגן בה בכלי זמר, ואמנם יש מחמירים בזה, וכך כתב בשו"ת מנחת יצחק (א קיא, על פי המבואר בספר דעת קדושים), אולם מנגד רבים הקלו, וכך נפסק בשו"ת אגרות משה (או"ח ב, צה, ואבה"ע א, צז) ומשנה הלכות (ו, קט), ויחווה דעת (ו, לד). כאשר לא ניתן לקיים את מסיבת בר המצווה ביום שהגיע למצוות, מותר לקיים את הסעודה אבל בלא השמעת מוזיקה (וכך כתב בספר שלמי מועד ע' תנד, בשם הרב אוירבאך). ואם יקבעו לסיים מסכת או סדר משניות בתחילת המסיבה, יוכלו להשמיע מוזיקה כפי שהם רגילים בכל שמחת בר מצווה, למרות שאיננה מתקיימת ביום ההגעה למצוות.אבל כשאפשר יש להשתדל מאוד לקיים את המסיבה ביום בר המצווה ממש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il