שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

ראשית הגז

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"א אייר תשס"ה
שאלה
לגבי ספרך פניני הלכה בייחס להלכות ראשית הגז. א. אכן עשיתי שותפות עם גוי במכירת אוזן הכבשה. אם אמרנו שצריך 5 כבשים לכל שותף, לכאורה זה דווקא בשותפות רגילה אך על מכירת רק אוזן הכבשה אולי זה מפריעה לענין בכורה אך לא מפריעה לענין ראשית הגז. ב. מה הפתרון אם הגוי איננו בארץ ולא ניתן להשיגו, ואפילו לא זכור לי מיהו. כיצד אני יוכל להתחייב במצוה? ג. מניין ההלכה שלכל אחד מהשותפים צריך להיות 5 כבשים, אולי ניתן לומר שמספיק לכל אחד מהשותפים יהיה שיעור נתינה, ולאו דווקא לפי "ראש".
תשובה
אין צריך שהאוזן של הבהמה תהיה אף היא של הישראל, אלא אפילו הבהמות של גוי, אלא שקנה ממנו רק את צמרה, היהודי חייב בראשית הגז. וכמבואר בשו"ע יו"ד שלג, ז, עפ"י גמרא בחולין קלח, א. ההלכה שאין מפרישים ראשית הגז בפחות מחמישה כבשים מובאת בשו"ע יו"ד שלג, ט, כפי שלמדו בגמ' חולין קלז, ב. ובספרי דרש רבי עקיבא: ראשית גז - שתיים, צאנך - שתיים, תתן לו הרי חמש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il