ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים משלוח מנות ומתנות לאביונים

משלוח מנות ומתנות לאביונים מה קודם?

שאלה
אני מסופק מה צריך להקדים משלוח מנות או מתנות לאביונים? תודה
תשובה
שלום וברכה. נראה בפשטות שיש להקדים מתנות לאביונים לפני משלוח מנות. אולם אין הדבר מעכב כלל ועיקר, ולכן אם יש צורך להקדים משלוח מנות ודאי שיש לעשות כן. הרחבה: דברי הרמב"ם צריכים להיות לנגד עינינו ביום קדוש זה (הוב"ד במ"ב תרצ"ד סק"ג), וז"ל: "מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודות ובשלוח מנות לרעיו שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים". ומשמע מדבריו שיותר נכון לדאוג תחילה לשמחת האביון. וגם מדברי חז"ל (גמ' במגילה) נראה שיש להקדים תחילה במתנות לאביונים, שהרי כתבו שעיני העניים נשואות למקרא מגילה, כיון שמחכים בזמן זה לקבל את מתנתם. ומרן השו"ע הקדים את הלכות מתנות לאביונים (תרצ"ד) למשלוח מנות (תרצ"ה), ולמדו מכך האחרונים שיש להקדים תחילה מתנות לאביונים ואח"כ משלוח מנות (ליקוטי מהרי"ח), אולם יש שלמדו מסדר הכתוב במגילה: "ומשלוח מנות איש לרעהו", ורק אח"כ "ומתנות לאביונים" שיש להקדים משלוח מנות (מקו"ח חוות יאיר תרצ"ה ד'). כמו כן כמה מן הפוסקים כתבו (עיין שו"ת אז נדברו ח"ו ס"ה, מועדים וזמנים ח"ב קפ"ו), שלא יאכל עד שיקיים מצוות מתנות לאביונים ומשלוח מנות. אולם גם בזה יש חולקים (משנה הלכות ח"ו סי קכ"ו) שאין להקפיד על כך, וכמו שרואים מסדר הכתוב במגילה, שהרי כתוב "ימי משתה ושמחה" ולאחר מכן "ומשלוח מנות..". ואכן לא נהגו להקפיד כל כך בסדר האמור. כמו כן יש להוסיף שודאי שכל האמור אינו לעיכובא כלל, וכתב בשו"ת בצל החכמה (ח"ו סי' פ"א) מה שכתבנו לעיל, מדובר כאשר שתי המצוות לפניו ובידו להעדיף מה לתת קודם, אולם אם רוצה לתת כעת משלוח מנות והחבר לפניו, ודאי שאין להמנע מלתת כיון שאין מעבירים על המצוות, והוא הדין לדעת הסוברים שיש להקדים משלוח מנות וכעת הגיע עני לפניו ופושט ידו, ודאי שיש לתת לו. וכל הפושט יד נותנים לו. שנזכה להרבות אהבה ואחוה. בברכה רבה,
עוד בנושא משלוח מנות ומתנות לאביונים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il