ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מתמודדים עם הקורונה באתר ישיבה. היכנסו כעת!
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות פרטיות בסוגיות שונות

הסברת סוגיות

שאלה
שלום כבוד הרב! אשמח אם הרב יוכל לבאר לי שני סוגיות שלא הצלחתי להבין את הסברא בגמרא 1. הגמרא בכתובות קט, ב מביאה את המקרה שאבד שביל לשדה פנימית כאשר יש בעלים אחד לכל השדות המקיפות והוא קנה מבעלים שונים- הגמרא מכריעה שהוא יכול לומר שאם בעל החצר הפנימית לא ירצה לשלם הוא יחזיר את החוזים למוכרים ובכך יכריח אותו לשלם.. ולכאורה לא מובן איך פועל האיום הזה? (מה גם שיתכן מאוד שהוא לא תמיד באמת יכול לממש את איומו) 2. המשנה בב"ב פ"ו מ"ז- מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו, נטלה ונתן להם מן הצד, מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו הסבר המשנה הוא שהשביל הראשוני הוא מיצר שהחזיקו בו רבים וא"א להחליפו וכאשר נתן את המיצר השני גם הוא הופך למיצר של רבים ולכן גם השביל השני הופך להיות של הרבים. לכאורה לא מובן לפי זה למה אין פה מקח טעות? הרי ברור שאם הוא היה יודע שלא תהיה לו דרך חזרה הוא לא היה נותן את השביל החיצוני... תודה רבה לרב ובשורות טובות בעזרת השם
תשובה
שלום וברכה, 1. הראשונים אכן שאולים שאלה זו: המאירי כותב וז"ל: וא"ת ואף זה יאמר לו לכשאתה מחזיר שהרי אף עכשו איני נכנס מתוך כך ראוי לפרש אם אתה מתפשר עמי בדמים ליכנס בקצרה הרי טוב ואם לאו מהדרינא וכו' שלא תכנס כלל שלא ימכור אחד מהם לך בשום דמים שאין אדם רוצה לחלק שדה אחת לשתים. חידושי הריטב"א ז"ל: וא"ת ולימא ליה לכי מהדרת וכדאמרינן בפ"ק דב"ק, והנכון דהכא לישנא בעלמא נקט, ואין הטעם אלא לומר דכיון דבעוד שהיתה שלהם איבד את זכותו מהם הרי דינו כמותם שכבר מכרו לו כל זכות שהיה להם, מ"ר. 2. שאלה זו שאלה הגמ' בבא קמא כח. אמר רב זביד משמיה דרבא: גזירה שמא יתן להם דרך עקלתון. רב משרשיא אמר: בנותן להם דרך עקלתון. רב אשי אמר: כל מן הצד דרך עקלתון הוא, קרובה לזה ורחוקה לזה. אי הכי, אמאי שלו לא הגיעו? לימא להו: שקולו דידכו והבו לי דידי! משום דרב יהודה, דאמר רב יהודה: מיצר שהחזיקו בו רבים - אסור לקלקלו. זו כוונת הגמ' בשאלה אמאי שלו לו הגיעו הרי זה מקח טעות? ואת התשובה מסביר הרשב"ם (בבא בתרא דף ק עמוד א) שהחזיקו בו רבים - שהשווהו ותקנוהו להילוך והבעלים ידעו ושתקו אסור לקלקלו דודאי לרבים מחל וכ"ש מתני' שנתן להם ההוא דרך בידים הלכך מה שנתן נתן וכגון שהחזיקו. בברכה, שבת שלום
עוד בנושא שאלות פרטיות בסוגיות שונות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il