שאל את הרב

  • הלכה
  • מים אחרונים וזימון

האם קטן מצטרף לזימון

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א אייר תש"פ
שאלה
שלום וברכה... האם קטן מצטרף לזימון?
תשובה
שלום רב. בני אשכנז נוהגים שלא לצרף קטן לזימון. ואילו רוב בני ספרד נהגו לצרף קטן אחד (בין לשלושה ובין לעשרה, ובני תימן נהגו לצרף אף ב' או ג' לעשרה) שמבין למי מזמנים. יש נוהגים לצרפו בגיל תשע עשר, ויש שנהגו כבר בגיל שש. הרחבה: נחלקו הראשונים (ברכות מז: מח.) האם מצרפים קטן לזימון. מרן השו"ע (קצ"ט י') פסק כדעת הרי"ף והרמב"ם, שקטן שהגיע לעונת הפעוטות מצטרף לזימון וכן נוהגים בני ספרד. ואילו הרמ"א פסק ע"פ הראבי"ה והרא"ש שאין מצרפים קטן לזימון וסיים "וכן נוהגין ואין לשנות". ובמ"ב (שם סקכ"ד) כתב שעונת הפעוטות היינו כבן תשע או כבן עשר. וי"א אפילו פחות משיעור זה, אם הוא רק מבן שש ומעלה, אם הוא חריף ויודע למי מברכים. והוסיף (שם סקכ"ה) בשם המג"א והברכי יוסף, שדוקא קטן אחד מצטרף. וראה בשו"ת אור לציון (ח"ב י"ג י"א) שכתב לחלק, שבן 6 מצטרף לזימון בשלושה, ובן תשע לזימון בעשרה. עוד כתב (שם מ"ו כ') שאם הזימון בשלושה, לא יברכו על כוס, כיון שע"פ סוד צריך ג' דוקא, ויש לחוש לסוברים שאינו מצטרף. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il