ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות בתנ"ך

הגזירה על משה רבינו לא ליכנס לארץ ישראל

הרב חיים שרייברו תמוז תש"פ
33
שאלה
שלום כבוד הרב, השאלה היא, מתי בדיוק היה הגזירה על משה רבינו ע״ה שלא ליכנס לארץ? האם במי מריבה? או לפני כן (בפרשת שמות) על שתען להקב״ה ״למה הרעותה לעם הזה״ שאמרו חז״ל שהקב״ה גזר למשה על זה שהוא יראה את אשר (הקב״ה) יעשה לפרעה אבל לא לשבע המלכים (בכניסה לארץ)? תודה
תשובה
שלום השפתי חכמים (שמות פרק ו' אות א') מביא מספר מקומות בהם נרמז שמשה לא יכנס לארץ עוד מלפני המעשה במי מריבה, ומנגד משמע בדברי משה עד לחטא מי מריבה שהוא עתיד להיכנס לארץ. השפתי חכמים מיישב את הדברים כך: מדברי רש"י (שמות פרק ו' פסוק א') בשם המדרש: "עתה תראה. העשוי לפרעה תראה, ולא העשוי למלכי שבעה אומות, כשאביאם לארץ" עולה שעוד לפני יציאת מצרים נרמז למשה שלא יכנס לארץ ואילו בפרשת בהעלותך על פסוק נוסעים אנחנו אל המקום פירש"י בעצמו דסבר משה שיכנס לארץ! "ויש לומר שהיה סבר שיהיה נכנס שם וימות קודם שיכבשו הז' אומות דזמן ארוך היו ישראל לוחמים קודם שכבשום". אלא שעדין קשה שרש"י (שמות פרק ד' פסוק י"ג) מביא את דברי חז"ל על דברי משה שלח נא ביד תשלח - "ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד, יש לך שלוחים הרבה". אם כן משמע בהדיא שהיה יודע משה שלא יכנס לארץ ישראל כמנהיג האומה! "ויש לומר שהיה סבר נהי (=למרות) דלא יכנסו על ידו ולא יהיה שר ומושל עליהם אבל מכל מקום יכנס שם כשאר ישראל". משה חשב שהוא לא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל כמנהיג שר או נגיד, אך יכנס כשאר ישראל כאדם פשוט. את דברי רש"י על הפסוק בשירת הים (שמות פרק ט"ו פסוק י"ז) תבאמו ותטעמו בהר נחלתך - "נתנבא משה שלא יכנס לארץ לכך לא נאמר תביאנו" מסביר השפתי חכמים: "יש לומר דודאי הוא שנתנבא אבל לא בדרך נבואה ממש נתנבא אלא ניבא ולא ידע מה ניבא". אם כן, למעשה לא נגזרה גזירה על משה שלא יכנס כלל לארץ אלא רק לאחר חטא מי מריבה. מוסיף השפתי חכמים ומביא הסבר של הפענח רזא "דודאי כבר נגזרה גזירה שלא יכנס לארץ ישראל, שאמר "שלח נא", רק שהיה גזר דין בלא שבועה, והיה יכול לבטלה בתפילה וצדקה, אבל במי מריבה היה גזר דין עם שבועה ולא היה יכול לבטלה". הסבר נוסף ראיתי שהביא הרב שלמה משה עמאר - הראשון לציון ורבה של ירושלים - אכן בשעה שאמר משה "ומאז באתי אל פרעה" (שמות פרק ו'), נגזר עליו שלא יכנס לארץ, אך היה מקום לבטל גזרה זו, וכשתיקן דבר זה, באומרו "אז ישיר משה", ולא "אז שר" משה, נתבטלה אותה גזרה לגמרי שכבר תיקן מה שפגם, ועל כן אמר בפרשת בהעלותך "נוסעים אנחנו", ופירש"י שהיה סבור משה שיכנס לארץ ישראל, לאחר שתיקן והתבשר על ביטול הגזרה, בודאי שהיה סבור להיכנס לארץ ישראל. אבל כשהכה בסלע, נגזר עליו בחזרה שלא יכנס, וחשב משה שגם הפעם יוכל לבטל הגזירה, והרבה תפלות ותחינות כמספר ואתחנן, אך ה' אמר לו שהפעם לא יבטל גזרתו, ואמר לו רב לך אל תוסף וגו' (דברים ג, כו). יום טוב
עוד בנושא שאלות בתנ"ך
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il