שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

שינוי בפסוקי פרה אדומה

undefined

הרב חיים שריבר

ז תמוז תש"פ
שאלה
פרשת השבוע פרשת חוקת, בתחילת הפרשה דנים בעניין פרה אדומה, אומרים שם איך מטהרים ומספרים מה קורה למי שמטהר, בכל הפסוקים נאמר את זמן טומאתו, "וטמא עד הערב", "וטמא שבעת ימים" וכו׳, ופתאום בפסוק יט יש שינוי ונאמר וטהור בערב", השאלה שלי היא, מה נשתנה? למה פתאום אומרים מתי יהיה טהור ולא את זמן טומאתו, (למרות שזה אותו הדבר בעצם)
תשובה
שלום הרש״ר הירש עומד על הכפילות שיש בין פס׳ י״ט: ״והזה הטהר על הטמא״ לבין מה שנאמר כבר בפסוק י״ח: ״ולקח וגו׳ איש טהור״. מדוע יש צורך לציין פעמיים שהמחזה הוא איש טהור? ומבאר שאם היה רק פסוק אחד (כגון פסוק י״ח) ״היינו עשויים ללמוד משם שנדרשת טהרה מוחלטת מהעושה את מעשה ההזאה. אולם כאן (פסוק י״ט) מוגדרת הטהרה הנדרשת ביתר דיוק: צריך רק טהרה יחסית; הטהרה לא נזכרה אלא כניגוד לטומאה (״וְהִזָּ֤ה הַטָּהֹר֙ עַל־הַטָּמֵ֔א״), נדרש ממנו רק לא להיות טמא; די אם צעד צעד אחד אל מחוץ לטומאה והגיע לדרגה כלשהי של טהרה, אף אם עדיין איננו טהור גמור. מכאן למדו חז״ל את ההלכה, שלא רק הזיה אלא כל מעשי פרה כשרים אם נעשו על ידי טבול יום; שכן על ידי הטבילה הוא כבר הגיע לדרגה ראשונה של טהרה, והכתוב (ויקרא יד, ח) קוראו ״טהור״...(הצדוקים, הכופרים בתורה שבעל פה, חלקו בחריפות על ההלכה שנאמרה מקבלת חז״ל ש״טבול יום כשר בפרה״. לכן היה צורך להעיד על אמיתות הקבלה ולתת תוקף לכוחם של החכמים...קיימו את דברי החכמים בפומבי על ידי שעשו כך: לפני שהכהן התחיל בסדר הפרה, היו מטמאים אותו בפרהסיה בהר הזיתים, ואחר כך היה טובל. באופן זה יראו הכל שכל סדר פרה אדומה נעשה בטבול יום: ״מטמאין היו הכהן השורף את הפרה ומטבילין אותו, להוציא מלבן של צדוקין שהיו אומרים במעורבי שמש היתה נעשית״ (יומא ב.). מאידך גיסא, לאורך כל התהליך היו שומרים על דרגה גבוהה של טהרה ולשם כך עשו את הגדרים והסייגים הגדולים ביותר (עיין שם ופרה ג). לאור דברים אלו ניתן להסביר את השינוי בסיום הפסוק ״וטהר בערב״ התורה באה להדגיש שאותו אדם טמא בטומאת טמא מת נעשה לאחר תהליך ההזאה והטבילה טהור לגמרי שלא כמו אותו כהן המזה עליו שהוא גם כן מכונה ״טהור״ אך אינו טהור באופן מוחלט אלא רק טבול יום. על כן דווקא בפסוק זה שמנגד בין שני הטהורים המזה והאדם שנטמא היה צורך לשנות ולהדגיש את טהרתו של הטמא מת. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il