שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

גזלתי כדורסל מבית ספר - השבת גזילה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א תמוז תש"פ
שאלה
שלום כבוד הרב. כשהייתי בן עשר לצערי עשיתי מעשה מאוד שטותי גזלתי כדורסל מהבית הספר היסודי(כדור פשוט עולה 15 שח). הכנסתי אותו לתיק והלכתי הביתה. כבר עבר עשר שנה מאז ועדיין יש לי רגשות אשם למה שעשיתי,אני יודע שזה ממש לא בסדר. הבית הספר עוד קיים השאלה איך להחזיר את הכדור אני מתבייש ללכת לשם ולהגיד להם שפעם גזלתי כדורסל אפשר שהבית הספר יחזור לפיעילות אזרוק כדורסל(אפילו כמה) לתוך הבית הספר שמה אל הילדים או שאפשר לתרום לבית הכנסת ויתכפר לי?
תשובה
שלום רב לשואל היקר. אתה יכול להשיב את הכדור לבית ספר גם ללא ידיעת הנהלת בי"ס, ובכך יוצאים ידי חובה. וכיון שאתה מתחרט, ומקבל על עצמך מכאן והלאה שלא לחזור על כך, ודאי שהקב"ה מקבל באהבה רבה את התשובה שלך. מקורות: לגבי השבת חפץ גנוב או גזול, ראה שו"ע (חו"מ שנ"ה א') ואחרונים שם, וכיון שמדובר במוסד ציבורי והם לא ידעו על הגניבה, ניתן להחזיר את הגניבה למקומה אפילו שלא בידיעת הבעלים, ועיין אגרות משה (חו"מ פ"ח). וזהו הפיתרון למי שמתבייש להחזיר את החפץ, והוא הדין לגבי החזרת כסף, שניתן להבליע את הכסף בחשבון משא ומתן עמו או להחזיר לחשבון שלו וכיוצא בזה, ואף ניתן לעשות כן על ידי שליח (עיין פתחי חושן גניבה ד' ו', והערה כ"ב). ויש להעיר שאף שבנידון השאלה מדובר בקטן שגנב ולא היה עוד בר חיוב במצוות, מכל מקום כיון שהחפץ קיים, יש חיוב להחזיר אותו לבעלים (שו"ע חו"מ שמ"ט ג'), ואף אם החפץ אינו בנמצא, מבואר בפוסקים שטוב להשיב את הגניבה כדי לצאת ידי שמיים, ויקבל על עצמו דבר לתשובה ולכפרה (ראה פת"ש שם סק"ב, רמ"א או"ח שמ"ג ואחרונים שם, ושו"ת יביע אומר ח"ג או"ח כ"ח). בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il