שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

האם סכך לנצח מועיל לכתחילה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א תשרי תשפ"א
שאלה
שאלתי בסכך "נחלים" ואמרו שהקנים לא משוחים בלכה, והחוטים הם מצמח "הגווה". אומנם לא נדרשו שהטוויה לשם סכך. האם כשר לסיכוך הסוכה?
תשובה
שלום וברכה. אפשר להשתמש בסכך זה לכתחילה. מקורות: עיין שו"ע (סי' תרכ"ט) ואחרונים. יש שהחמירו מחשש שהקרשים היו לפני כן כלי המקבל טומאה, והחוטים שמחברים אותם פסולים, וחשש לגזירת תקרה, ולכן כתבו שאין ראוי לסכך בסכך לנצח אלא בענפי אילנות, וכפי שכתב הרמב"ם (סוכה פ"ה ה"ד) שגזרו חז"ל שלא לסכך באניצי פשתן מפני שנשתנית צורתו "וכאילו אינו מגידולי קרקע" אולם בדיעבד כתבו להקל (מאמר מרדכי פרק נ' ל"ט, וכן מובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אולם עיין בהלכות חג בחג בסוף הספר שהעיד שהרב אלישיב התיר סכך לנצח). אולם רוב פוסקי זמננו כתבו להתיר, ובפרט את הסכך שמייצרים בשנים האחרונות שמיועד לכך בתחילה ולא עובר שום עיבוד ומשיכה וכדומה, וכל חיבור הקרשים נעשה בחוטים שגידולם מן הקרקע, ולכן אפשר להשתמש בסכך זה לכתחילה, כמו כן נראה שאם יוסיפו ענפי אילן עם הסכך, אין לחשוש למה שרצו ללמוד מדברי הרמב"ם (כן דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל בהליכות שלמה ח' ה', שו"ת שבט הלוי ח"ו ע"ד ורוב הפוסקים). ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il