ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה חופה וקידושין

חבר קרוב מאד לעדות בחתונה

הרב נועם דביר מייזלסי"א מרחשון תשפ"א
49
שאלה
האם מותר לקחת חבר מאד טוב שלי (חברותא) בתור אחד מהעדים לחופה וקידושין? והאם עדיף קרוב רחוק מאד מאשר חבר.
תשובה
שלום רב! מותר לתת לחבר להיות עד בחתונה. וודאי שיש להעדיף אותו על קרוב רחוק. מקורות: במשנה (סנהדרין כז:) יש מחלוקת תנאים בנידון, דעת ר' יהודה שאוהב ושונא פסולים להעיד אחד לשני, ואוהב הכוונה לשושבינו (חברו שנמצא איתו בשבעת ימי חופתו), ואילו לדעת חכמים: "לא נחשדו ישראל על כך". ופרש"י (שם) שלא נחשדו ישראל להעיד שקר מתוך אהבה או שנאה אבל לגבי לדון את חברו בבית דין חכמים מודים לר"י שפסול לו אם הוא שונאו שבכך לא יהפך לזכותו (ומשמע גם להיפך). הראשונים פסקו כדעת חכמים וכ"פ מרן השו"ע (חו"מ ל"ג א'): "כל הפסולים לדון פסולים להעיד חוץ מאוהב ושונא שכשרים להעיד אע"פ שפסולים לדון". וביאר הסמ"ע (סק"א) הטעם שנאמנים להעיד משום שמעידים על המעשה שנעשה בלבד, ולכן אין לחשוש לשינוי מפרטי המעשה, אולם בבי"ד דנים ע"פ סברא ושיקול הדעת, וסברות יכולות להשתנה מחמת אהבה ושנאה. וראה שו"ע (שם י') שכתב ע"פ הגמ' (ב"ב קנט.) שמה שפסלה תורה עדות קרובים זה לא משום שהם אוהבים זה את זה ויש חשש שיעידו שקר לזכותו, שהרי גם להעיד לחובתו הם פסולים, "ואפילו משה ואהרן אינם כשרים להעיד זה לזה - אלא גזירת הכתוב הוא". ולגבי קרוב רחוק, כתבו פוסקי זמננו שיש להמנע לכבד עדים לחתונה שיש להם קירבה משפחתית, אפילו קירבה רחוקה מאד, כיון שהדבר עלול ליצור תקלות. בברכת מזל טוב,
עוד בנושא חופה וקידושין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il