שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

הדלקת נרות במילואים

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ד מרחשון תשס"ג
שאלה
ראיתי בהלכות הדלקת נרות שאין חשש ברכה לבטלה בהדלקת נרות שבת בברכה בזמן שאור החשמל דולק כיון שאור החשמל לא הודלק לכבוד שבת וחוץ מחובת המקום שיהיה בו אור חלה על האדם גם חובה אישית להדליק נרות. עפ"ז הסתפקתי מה לעשות כשאני במילואים וידי חובתי האישית אני יוצא בהדלקת אשתי בבית (ע"פ שיטת הדרך חיים שהובאה בביאור-הלכה) ואני מגיע לחדר-אוכל להדליק נרות ומוצא שאור החשמל שם דולק האם חייבים לכבותו (לשיטת הספרדים שאין מברכים על תוספת אורה)?
תשובה
רצוי לכבותו, אבל גם אם לא תכבהו תדליק בברכה, מפני שאתה מדליק עבור כל שאר החיילים. ויתכן שאף עליך יש חובה אישית, מפני שאתה נמצא במקום נפרד. וכשאדם מתכוון לברך, ממילא אינו רוצה לצאת במה שאשתו מדלקת בביתם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il