שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

האם חרב מעץ מקבלת טומאה?

undefined

הרב חיים שריבר

ט"ז כסלו תשפ"א
שאלה
חרב מעץ שהרגה אדם, האם החרב מקבלת טומאה?
תשובה
שלום א. מפשטות מקורות התנאים והירושלמי עולה, שדין "בחלל חרב" נאמר בחיבורין בלבד, ואדם וכלים שפרשו מן המת - אינם מטמאים את הנוגע בהם טומאת שבעה. אך יש סוגיות שמהם נראה, שכלי הנוגע במת נעשה אבי אבות הטומאה גם לאחר פרישתו מן המת, וכן כלי שנגע באדם טמא מת – נעשה אב הטומאה, וכך נקטו כל הראשונים, או כמעט כולם. ב. נחלקו הראשונים האם דין חרב כחלל נאמר רק בכלי מתכת, או בכל כלי שטף (עץ, עור וכדו'). שיטת הר"ש וסיעתו שמדובר בכלי מתכת דווקא, ואילו הרמב"ם וסיעתו סוברים שמדובר בכל הכלים. ג. דעת רוב ככל הראשונים, שחרב הנטמאת באהל המת נעשית כחלל, ומקצת ראשונים חולקים בדבר. כמו כן, דעת רוב הראשונים שחרב הנטמאת כחלל מטמאת גם במשא ובאהל, ויש סוברים שאינה מטמאת באהל (רמב"ן), ויש סוברים שאף לא במשא (רמב"ם). ה. שיטת הרמב"ן, שחרב כחלל מטמאת טומאת שבעה, אך טומאה זו אינה מחייבת הזאה, ורוב הראשונים חולקים בדבר. (סיכום מתוך מאמר מקיף של הרב עזריה אריאל, מתוך האתר של מכון שלמה אומן) יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il