שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

הרחקת גדר חיה מהשכנים

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"א כסלו תשפ"א
שאלה
שלום רב, האם צריך להרחיק את הגדר חיה כך שגם כשהיא תגדל הנוף שלה לא תעבור לצד של השכן, או שמספיק שהגזע בשטח שלי למרות שנוף בעתיד יגיע לשטח של השכן? למרות שברור שעדיף לוותר, בכל אופן אני רוצה לדעת מה הדין אומר. תודה אלעזר
תשובה
שלום וברכה, המשנה אומרת (ב"ב כז ע"ב) שאם אילן חברו נוטה לתוך שדהו יכול לקוץ אותו והמשנה שם מחלקת באיזה אילן וכמה יכול לקוץ. העיקרון העולה מהמשנה שהכל תלוי במדת הנזק שיוצר האילן של חברו עליו, אם האילן מזיק לו כגון שמצל על שדה הצריכה שמש יכול לקוץ את כל מה שנכנס לשדהו. בפתחי חושן (פ"יג הערה צא) כתב שהוא הדין כאשר האילן מפריע לו לאויר ואורה יכול לקוץ את הענפים המפריעים. נשאלת השאלה האם כאשר בא ליטע את העץ נצריך אותו להרחיק את העץ על מנת שהעלים לא ייכנסו לשדה חברו? בדבר הרחקת נזיקין נחלקו רבנן ורבי יוסי האם צריך להרחיק את הנזק העתידי שיווצר, למשל כאשר רוצה ליטע עץ ויש חשש שלאחר זמן ששורשיו יגדלו הם יזיקו לחברו. רבנן סוברים שצריך להרחיק את העץ שרוצה לשתול בשטחו מבורו של חברו שנמצא בשטח חברו ואילו רבי יוסי סובר שאם הנזק לא מתחיל כבר עכשיו אין צורך להרחיק את נטיעת העץ. טעמו של רבי יוסי הוא שכל אחד רשאי להשתמש בשטח שלו לתשמישיו 'זה נוטע בתוך שלו וזה חופר בתוך שלו' (ב"ב כה ע"ב). להלכה נפסק כרבי יוסי (חו"מ קנה, לב). אם כן, גם במקרה שלפנינו יכול ליטע את הגדר החיה בשטחו בתנאי שכרגע אינה נכנסת לחלק חברו ואע"פ שבעתיד תיכנס לשם. כאשר תיכנס הגדר החיה לשטח חברו, אם היא מפריעה לחברו מותר לו לקצוץ את החלק הנכנס לשטחו. בברכה, הרב יהונתן גלינסקי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il