שאל את הרב

  • הלכה
  • תחנון

אמירת תחנון בט"ז באדר בפורים משולש

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז אדר תשפ"א
שאלה
שבוע טוב. האם בשנה של פורים משולש, הפרוזים אומרים תחנון בט"ז באדר או לא? יש לציין שמדובר על מקום שיש הסבורים שהוא ספק מוקף חומה מימות יהושוע בן נון.
תשובה
שבוע טוב ומבורך ! הגרש"ז אויערבך זצ"ל כתב שהמנהג בערים הפרוזות שלא לומר תחנון ביום זה, בפרט בנידון השאלה שמדובר על מקום שיש בו ספק אם דינו כמוקף. מקורות: בהליכו"ש (כ"ב ח') מובא בשם תשובה בכת"י של מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל שנהוג שלא לומר תחנון בט"ז בערי הפרזות, אבל ראיתי בכמה לוחות חשובים, שאומרים תחנון, ומקורם ע"פ המכתב מאליהו (סי' ע"ה לרבי אליהו מני זצ"ל) שכתב לומר תחנון בערי הפרזות, ולכאורה כן דעת הפוסקים שהתירו יום זה לגמרי בהספד ותענית (שו"ת מהרלב"ח ל"ב, חידושי רבנו מאיר שמחה על מגילה ה', הובאו בספר פורים המשולש לגר"ש דבליצקי זצ"ל). והנה ידועים דברי הפוסקים, שבכל מקום שיש ספק אם לומר תחנון, עדיף אי אמירתו מאמירתו, כיון שכל דין תחנון בימנו רשות. בנוסף יש לצרף את מה שהוזכר בשאלה, שמדובר על מקום שיש לגביו ספק אם הוא מוגדר כספק, ואם כן למעשה אין לומר תחנון, בפרט שכך נוהגים בהרבה מקומות. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il