שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

האם בלעם ברך את ישראל בעברית?

undefined

הרב חיים שריבר

י"ד תמוז תשפ"א
שאלה
שלום לרב. בפרשת בלק כשבלעם מברך את עם ישראל, האם הברכות נאמרו בעברית בדיוק כמו שאנחנו קוראים אותם, או שהברכות נאמרו בשפה אחרת, ורק משה רבנו תרגם אותם לעברית? תודה רבה.
תשובה
שלום בענין זה מצאתי שתי דעות בין המפרשים (יתכן ועוד פרשנים דברו בנושא): בספר אמת ליעקב (לרבי יעקב מליסא, פירוש על אגדות חז"ל, ב"ב דף יד/א) מובא ביאור לדברי הגמרא (ב"ב יד/א) משה כתב ספרו ופרשת בלעם. וכך כתב: "משה כתב ספרו ופרשת בלעם. והוא תמוה, דהא פרשת בלעם מגוף התורה הוא, וכל התורה כולה משה כתבה. לכן נראה הכוונה דהנה מה שאמר בלעם לבלק ודאי לא בלשון הכתוב בתורה אמרה, דאם כן לא היה משיג בלק מה שאומר בלעם, דמנין היה יודע בלק לדבר בלשון הקודש ובלשון סתום. אך משה כתב כוונת התורה שהשיג בלעם - בלשון זה הכתוב בתורה, שיש על כל קוץ וקוץ תילי של רמזי סודות". לפי דבריו, בלעם ברך את ישראל בלשונו, ומשה כתב את פירוש הדברים בלשון הקודש שבה יש סודות ומשמעויות רבות לכל ברכה. הנצי"ב בפירושו העמק דבר (במדבר פרק כ"ג פס' י"ב) כותב דברים אחרים: "והנה בלק ובלעם כשהיו מדברים היה בלשון מואב, ורק הכתוב סידר תכונת דבריהם בלשון הקודש. אך כשהיה מדבר בלעם בדבר ה' היה מדבר בלשון הקודש כדבר ה', וזהו משמעות מה שאמר ה' (פסוק ה') "וכה תדבר" כדאיתא בסוטה שם לענין ברכת כהנים (המילה "כה" מלמדת כל דיבור בלשון הקודש. ח.ש.). ובלק הבין לשון הקודש {או אחר שדיבר בלעם בלשון הקודש פירש הכוונה בלשון מואב, כמו תורה שבע"פ שנאמרת בכל לשון}. ואח"כ כשדיבר בלק "לקב אויבי וגו"' היה בלשון מואב". לפי הנצי"ב ברכותיו של בלעם נאמרו בלשון הקודש, בלשון זו אמר לו הקב"ה לברך את ישראל. השיחות האישיות בין בלק ובלעם נאמרו בלשון מואב. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il