שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

האם מותר לגבות חוב של האבא מבנו?

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"ג אב תשפ"א
שאלה
שלום לרבנים, רציתי לשאול במידה ויש בבניין דייר שמתחמק מתשלום וועד הבית בתירוצים שונים ולאחרונה מכר את דירתו והוא עומד לעזוב את הדירה בקרוב. הבן של אותו דייר שוטף את חדר המדרגות בתשלום ורציתי לשאול מאחר ויש חשש שמא אביו של אותו דייר מתכנן שלא לשלם כלל את דמי הוועד (כמו שהיה עד עכשיו) והוא גם מתעתד לעזוב את הבניין האם מותר לוועד להוריד את החוב של אותו דייר מהכסף שמשלמים לבן ששוטף את חדר המדרגות?
תשובה
שלום וברכה, אם הרווח משטיפת הבניין נשאר אצל הבן אין היתר לעכב ממנו את התשלום. מקור הדין: נחלקו הפוסקים האם בן הסמוך על שולחן אביו הרווח מסחורה הולך לאב או לבן, הרמ"א (חו"מ ער סעיף ב) פוסק שכסף שמרוויחים ילדים הסמוכים על שולחן אביהם, מסחורה או מלאכה, שייך לאב. וגם בבית יוסף סימן קעז מביא דין זה ללא עוררין ומשמע שכך פוסק. אך רע"א מציין שבעל העיטור כותב ששייך לבן וכן המחנה אפרים [זכיה ג] מביא את דעת הריטבא והראב"ד שסוברים ששייך לילד ולא לאב. ובתשובת שבות יעקב (א, קה) מביא מחלוקת ראשונים זו ומסיק שלמרות פסק הרמ"א מידי מחלוקת לא יצאנו ויכול לומר קים לי. ערוך השולחן (חו"מ רע, ו), חילק בין עסק הקטן במלאכת אביו, אז האב אינו חייב לתת שכר לבן, לעסק במלאכת עצמו או אחרים אז שכרו לעצמו. להלכה, נחלקו הפוסקים האם שכרו של הקטן שייך לאביו. אך נראה שאף לרמ"א ששכר פעולת בן הסמוך לשולחן אביו לאב, אם האב מוחל על כסף זה ומשאירו לבן אין זכות לגבות מהבן כדי לכסות את חובות האב, ולכן אם האב לא הוציא מידיו את השכר אין כסף זה מתחלק בירושה כיוון שאנו תולים שהאב מחל לו. בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il