שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

קשירת תכלת ראב"ד

undefined

הרב שמואל אריאל

כ אב תשפ"א
שאלה
שלום רב. החלטתי להטיל תכלת לפי שיטת הקשירה של הראב"ד, אבל כל המדריכים שמצאתי במרשתת הם לא ברורים. הרב יכול לפרט את אופן הקשירה על פי שיטתו של הראב"ד?
תשובה
שלום וברכה! ראשית, לא ברור לי מדוע החלטת להטיל תכלת כפי שיטת הראב"ד דוקא. מדבריך עולה שלא עיינת בסוגיה ואף אינך יודע כיצד היא דרך הקשירה על פי הראב"ד, אז מדוע החלטת מראש שתטיל תכלת דוקא לפי הראב"ד? בעניינים אחרים בהלכה ישנה בדרך כלל הכרעה מקובלת בין שיטות הראשונים, על פי מנהג העדה ועל פי פסיקת גדולי הפוסקים כמו השו"ע וכדומה. בעניין כזה כמו קשירת התכלת, שאין בו מנהג ואין פסיקה של השו"ע, האדם צריך ללכת באחת משתי דרכים: אם הוא בעצמו תלמיד חכם ולמד כראוי את הסוגיה, ינהג כפי המסקנה שאליה הגיע; ואם לא, יעשה לו רב שהוא סומך על פסיקתו ושיקול דעתו, וינהג כפי הוראתו של אותו רב. אין מקום לכך שאדם יחליט סתם כך שהוא הולך אחרי שיטה פלונית בראשונים מבלי שהוא בירר את הסוגיה והוא בר הכי להכריע בה. כך מבחינת ההלכה למעשה. מבחינת הבנת שיטת הראב"ד, אפרט את אופן הקשירה על פי שיטתו: משתמשים בחוט שלם של תכלת, דהיינו שלושה חוטים לבנים ואחד תכלת. קושרים קשר, ואז כורכים כריכות לסירוגין: לבן, תכלת, לבן, תכלת, לבן, תכלת, לבן. ושוב קושרים. נוצרת חוליה שיש בה שבע כריכות, ארבע לבנות ושלוש תכלת. וכך עושים ארבע פעמים, סך הכל ארבע חוליות וחמישה קשרים. מקורות: השגות הראב"ד לרמב"ם הלכות ציצית א', ו-ז.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il