שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פירות שביעית

האם יש בד' המינים קדושת שביעית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ תשרי תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה לרב. האם יש בהדס שנקנה בשנת השמיטה תשפ"ב קדושת שביעית? וכן ביחס לשאר ארבעת המינים. תודה רבה.
תשובה
שלום רב. א. באתרוג - יש קדושת שביעית, אך רק בשנה השמינית. ב. ערבה - אין קדושת שביעית כלל, כיון שאין בה טעם וריח. ג. לולב - אין קדושת שביעית (ויש שהחמירו, אך כל החשש הוא בשנה השמינית). ד. הדס - נחלקו האם בגלל הריח יש בה קדושת שביעית, ופוסקים רבים כתבו להקל. כל החשש הוא רק בשנה השמינית. מקורות: א. לגבי אתרוג ברור שיש קדושת שביעית (בדרך כלל החנטה והלקיטה של האתרוג מתבצעת בשנה השישית, כך שבפועל רק בשנה השמינית האתרוגים קדושים בקדושת שביעית). ב. לגבי ערבה כיון שאין בה טעם וריח, פשוט שאין בה קדושת שביעית. ג. לגבי לולב, אף שמבואר בגמ' (סוכה מ.) שיש בו קדושת שביעית, כיון שמטאטים בו את הבית, והנאתו וביעורו שווים (רש"י שם), ואכן יש שהחמירו בכך (שו"ת אז נדברו ד' נ"ז). מכל מקום כיום שאין משתמשים בלולב לניקוי הבית, ממילא אין בו קדושת שביעית (שו"ת מנחת שלמה נ"א כ"ג, שבט הלוי א' קפ"א). וגם לדעה המחמירה, אין כל חשש בלולבים שנמכרו בתחילת שנת השמיטה, כיון שהם גדלו בשישית. ד. לגבי הדס, כיון שיש בו ריח, יש לדון האם דינו כפרי שיש בו קדושת שביעית או לא. בגמ' ירושלמי (סוכה ז' א') הסתפקו האם יש בבשמים קדושת שביעית, ורבים החמירו בבשמים. וכן מטו משמיה דמרן החזו"א שהחמיר בכך (ארחות רבינו ב' עמ' שכ"ו). אולם יש שכתבו שאין קדושת שביעית בהדסים של מצוה, כיון שהם אינם מיועדים לריח (ספר השמיטה ז' ד' ו'). בכל מקרה גם לדעה המחמירה, אין קדושת שביעית בהדסים שנקטפו בתחילת השנה השביעית, כיון שעיקר גידולם היה בשנה השישית. ורק בשנה השמינית יש מקום להחמיר, וגם אז ניתן להשתמש בהם כרגיל, רק לא לזרוק אותם בביזיון אלא להניחם בשקית ואז לזורקם באשפה. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il