שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

אוכל שהגיע בנס

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ח מרחשון תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, מסופר במסכת תענית כ"ה על אשתו של רבי חנינא שנעשה לה נס ובתנור שלה נאפו לחמים לכבוד שבת. הרי ידוע שאסור להנות ממעשה ניסים ואף ידוע על תנאים שאפילו החזירו את מה שהגיע להם בנס (כגון: רגל שולחן מזהב). האם במקרה דנן של הלחם שלא היה לרבי חנינא ולאשתו מה לאכול, יכלו להנות מאכילת הלחם שהגיע בנס? מה נדרשו לעשות על לחם זה האם להמנע מלאוכלו ? האם לתתו לעניים אחרים והם ישארו ללא לחם לשבת? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה, הגמ' בתענית (כה עמוד א) מביאה מספר ניסים שנעשו לרבי חנינא ורק ביחס לרגל מזהב הראו לו שבגלל שנהנה מהנס ימעיטו לו מהעולם הבא. לכאורה היה ניתן לחלק בין נס הנעשה לטובת האדם בלי שבקש לנס, שבזה יכול להינות. לבין נס שנעשה ע"פ בקשת האדם. אך בסנהדרין (סה עמוד ב) מוכח שאף בנס שבקשו אותו יכול להינות. מסופר שם על "רב חנינא ורב אושעיא הוו יתבי כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה, ומיברו להו עיגלא תילתא, ואכלי ליה". ר' צדוק מלובלין (רסיסי לילה בקו' דברי חלומות אות ו') מתרץ, שלצורך מצוה מותר ליהנות ממעשה נסים אפילו במצוה שיש בה הנאת הגוף. ולכן מותר היה לברוא עגל לצורך סעודת שבת. בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il