שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

שופר בראש השנה

undefined

הרב חיים שרייבר

ט"ז אייר תשפ"ב
שאלה
במסכת ראש השנה לג ע"ב יש ברייתא שממנה לומדים על שופר בראש השנה מיובל. שאלתי היא האם לימוד זה הוא מייתור/ריבוי של המילים בחודש השביעי (שביובל), או מגזירה שווה של פעמיים "בחודש השביעי". יצוין שלא נזכרים שם המילים גזירה שווה. תודה רבה, אברהם.
תשובה
שלום הגמרא בדף לד/ב כותבת: "האי תנא מעיקרא מייתי לה בהיקישא והשתא מייתי לה בגזירה שוה הכי קאמר אי לאו גזירה שוה הוה מייתינא לה בהיקישא השתא דאתיא גזירה שוה היקישא לא צריך" משמע שלמסקנה הלימוד הוא בגזירה שווה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il