שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

ברכה לבטלה

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ח אב תשפ"ב
שאלה
שלום כבוד הרב יש לי 2 שאלות אשמח שתענה עליהן, שאלה ראשונה: אם עכשיו אני קוטף תפוח מברך עליו העץ אני בא לאכול והוא מחליק לי ונופל לתוך מקום מלוכלך או למקום שאני לא יכול להגיע אליו מה אני צריך לעשות הרי זה ברכה לבטלה. ושאלה שנייה: אם אכלתי אוכל וברכתי עליו ברכה אחרת בטעות מה אני צריך לעשות אחרי זה? לדוגמא אכלתי פרי האדמה וברכתי שהכל . אשמח שתענה כבוד הרב יום טוב.
תשובה
תשובה: שלום וברכה, א. על כל ברכה שאדם בירך והתברר שלא היה צורך בה עליו לומר מיד 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. ב. פירוט המקרים בעניין ברכות בטעות הינו רחב, ויש בו מקרים רבים. בדוגמא שנתת, בדיעבד יוצא ידי חובה בברכת שהכל (כיוון שהיא כוללת גם את מיני האדמה). הרחבה: א. השו"ע (או"ח, סימן רו סעיף ו) פוסק על פי הירושלמי (ברכות ו, א) וזה לשונו: 'נטל בידו פרי לאוכלו ובירך עליו, ונפל מידו ונאבד או נמאס, צריך לחזור ולברך אף על פי שהיה מאותו מין לפניו יותר כשברך על הראשון. הגה: רק שלא היה עליו דעתו לאוכלו (הגהות מיימוני פ"ד וכל בו ואבודרהם ותשובת מהרי"ל סי' צ"ב). וצריך לומר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד על שהוציא שם שמים לבטלה'. וכותב ערוך השלחן (סימן רו ס"ק טז) שטעם התקנה לומר 'ברוך שם וכו' לא התבאר, אך אפשר שכיוון שהוציא שם שמים לבטלה, עליו לקבל עליו עול מלכות שמים. יש להעיר שאם ניתן לאכול מהפרי שנפל למקום מלוכלך וכדומה, אפילו מעט, יש להשתדל לעשות זאת כדי שהברכה לא תהיה לבטלה (משנ"ב בסימן רו ס"ק כד). השו"ע ממשיך שם ונותן עצה למי שהתחיל לברך וגילה שאינו צריך וזה לשונו: 'ואם אמר כשנפל: ברוך אתה ה', ולא אמר אלהינו, יסיים ויאמר: למדני חוקיך (תהילים קיט, יב), שיהא נראה כקורא פסוק ואין כאן מוציא ש"ש לבטלה'. ב. לכתחילה צריך אדם לברך על כל דבר, את ברכתו המיוחדת לו. אמנם בדיעבד, אם בירך שהכל על כל מאכל, יצא ידי חובה, כיוון שברכה זו כוללת את כל המאכלים. (משנ"ב בסימן רד, ס"ק ס, ועוד). בשאר הברכות, לעיתים יוצא ידי חובה, ולעיתים עליו לברך שנית. ניתן להרחיב במקרים השונים בספר וזאת הברכה בפרק כד, אות ד והלאה. בברכה הרב איתן מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il