שאל את הרב

  • כל השאלות

ערבית מוקדמת בליל הסדר

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ו ניסן תשפ"ג
שאלה
האם ניתן להתחיל את הסדר בשעה מוקדמת כדי שהילדים יוכלו להישאר ערים עד אחרי ההגדה? וכן האם ניתן להתפלל ערבית מוקדם?
תשובה
שלום וברכה, לגבי התחלת הסדר לפני צאת הכוכבים פסק השו"ע (סימן תעב סעיף א): "לא יאמר קידוש עד שתחשך". והסביר הט"ז (תעב, א ומקורו בתרומת הדשן קלז) שיש לעשות את הקידוש רק לאחר צאת הכוכבים משום שמצוות ליל הסדר מצוותם בלילה שבו יצאו ממצרים. וכוס הקידוש שהיא אחת מארבע כוסות היא אחת ממצוות הסדר. וכן פסק המשנ"ב (ס"ק ד). (אך עיין בחתם סופר (פסחים צט: שכתב: "נלע"ד דלאכילה דוקא קפדינן עד שתחשך, אבל מ"מ יכול לקדש משתשקע החמה כמו בכל שבת וי"ט, ויאריך בסיפורי הגדה עד שתחשך ואז יאכל".) לגבי תפילת ערבית מוקדמת, כתבו הפוסקים שניתן להתפלל ערבית מוקדמת כמו בכל ערב שבת. ואף את ההלל ניתן לומר ולברך עליו לפני צאת הכוכבים. וכך כתב המאירי (פסחים קיז:): "היה מנהגם לקרוא את ההלל בבית הכנסת מבעוד יום זכר להלל שבעזרה שהיו אומרים בשעת שחיטת פסחים, וכל שבירך בבית הכנסת אינו טעון ברכה ראשונה להלל...". וכך פסקו הרב עובדיה יוסף (יחווה דעת ה, לד) והדברי יציב (או"ח רז). (ועיין בתשובות והנהגות כרך ו, קיב שדן מה טעם קראית ההלל בתפילה ונוטה שיש להקפיד לאומרו לאחר צאת הכוכבים). בברכה, חג שמח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il