שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בירורי אמונה, הלכה ועוד

הליכה אחד דעת יחיד-המשך

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"א שבט תשס"ו
שאלה
ראיתי שהרב כתב שהתגובה לשאלה מדוע הרב שפירא אמר שלא הולכים אחר דעת יחיד, מכיוון שהרב שפירא לא ראה רבנים בעלי שיעור קומה שפסקו אחרת ובענייני ציבור צריך כתפיים רחבות ורבנים גדולים באמת כדי לפסוק ולכן הרב שפירא ביטל מעמדם! על כך יש לי שני שאלות: א. ישנם רבנים בעלי שיעור קומה, וגדולים בתורה כמו הרב ליכטנשטיין למשל! ב. מי מחליט מיהו רב גדול? האם הגיל קובע? והרי רבי אלעזר בן עזריה נתמנה להיות נשיא והוא בן 18 שנה! איך אפשר לדעת מיהם גדולי דורנו, ומי מוסמך לפסוק בעניינים אלו?
תשובה
לא ציטטת כראוי ובשלמות את דבריי, אמנם יתכן שהכותרת שנתנו העורכים הטעתה אותך. מכל מקום כך כתבתי: "הואיל וגדולי הרבנים, בני גילו של מו"ר הרב שפירא, ומהם הרב גורן והרב ישראלי והרב קפאח זכרונם לברכה, פסקו כאחד שאסור לחייל למלא פקודה כזו, ולא ראה הרב שפירא רב בעל שיעור קומה שיכול לחלוק עליהם, סבר שעל הרבנים הצעירים לבטל את דעתם מפני דעת הגדולים מהם, ועל כן ביטל דעתם. ובמיוחד שהדברים נוגעים לענייני ציבור, שבהם יש חשיבות מיוחדת על הצבת עמדה אחת, וגדולי הרבנים הם שצריכים להכריע, ולא ראה שעומדים מנגד רבנים בעלי שיעור קומה, הן מצד חכמתם והן מצד מעמדתם, להכריע כנגד גדולי הרבנים בשאלות כבדות כאלה. ואין לצרף לדיון זה רבנים שעמדתם הבסיסית היא שעדיף לא להתגייס כלל לצבא. אלא יש לשקול את עמדתם של הרבנים הסוברים שיש מצווה חשובה לשרת בצבא". ולשאלותך: הרב ליכטנשטיין הוא אכן תלמיד חכם גדול, אלא שאפשר להבין מדוע הרב שפירא לא התחשב בדעתו, שכן הוא צעיר מהרב שפירא והרבנים הנוספים שהזכרתי ביותר מעשרים שנה. וקל וחומר הרבנים הנוספים שהתירו לגרש, שהם עוד צעירים מהרב ליכטנשטיין. ולעומתם הרבנים הגדולים שהורו לסרב פקודה היו תלמידי חכמים עצומים, ואין על כך חולק, ובמשך שנים רבות פסקו הלכה בישראל, ורוב הציבור סמך עליהם. למשל, הרב גורן היה רב ראשי לצה"ל ורב ראשי לישראל, והרב ישראלי והרב קאפח היו חברים בבית הדין העליון, ופסקיהם משמשים יסוד לרבנים רבים, ועל כן מובנת עמדתו של הרב שפירא שאין להתחשב בחולקים עליו ועל חבריו, שאינם בשיעור קומתם, הן מצד חכמתם והן מצד נסיונם והן מצד סמכותם ומעמדם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il