שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

שאלות שונות

undefined

הרב בנימין במברגר

ח תמוז תשס"ז
שאלה
1. מדוע אישה טמאה אצל זכר שבוע ואילו אצל נקבה שבועיים? 2. ישנם מסכתות בש"ס שלכאורה היום הם לא רלוונטיות בשבילנו לדוגמא יבמות וכתובות מדוע אם כן אנו למדים אותם? 3. שמעתי לאחרונה כי יש כאלה שאומרים שי"ד באייר הוא אינו יום ההלולה של רבי מאיר בעל הנס ובכלל מקום קבורתו זה לא ליד טבריה, האם יש מקורות לגבי מקום קבורתם של תנאים ואמוראים בא"י, היכן?
תשובה
1. שאלה זו שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבם (מסכת נדה לא ב) והשיב להם: "זכר שהכל שמחים בו מתחרטת לשבעה (על השבועה שנשבעה בשעת הכאבים של הלידה שלא תרצה ללדת עוד), נקבה שהכל עצבים בה מתחרטת לארבעה עשר". ומהו העצב שעצבים בלידת נקבה? מסביר המהרש"א שבלידת נקבה יש קצת עצב שהרי כשתלד היא בעצמה תסבול כמו אמה ולכן האם לא מתחרטת עד שבועיים ואילו אצל זכר שלא יסבול כאבים אלו מתחרטת היא מהר יותר. ויש מסבירים שלבת דואגים יותר מלבן ולכן שמחת החיים חוזרת לאט יותר. 2. בלימוד תורה יש ערך בפני עצמו גם אם אין בו נפקא מיניה למעשה וכמו הדעה שבן סורר לא היה מעולם אלא נכתבה פרשת בן סורר בתורה כדי לדרוש ולקבל שכר. ובמיוחד דברים שאינם נוהגים מסיבות חיצוניות, כמו הלכות המקדש, יש ללמוד כדי שנהיה מוכנים כשהם יהפכו למצוות מעשיות. במסכתות שהזכרת ישנם דינים רבים והם שייכים אף בימינו ובוודאי עניין הכתובה שלכל אשה נשואה חיייבת להיות כתובה או אשה שבעלה, לא עלינו, נפטר ואין לו ילדים שצריכה חליצה. 3. אני לא מכיר מקורות בעניין זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il