שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

קיום המצוות בתקופת המדבר

undefined

הרב יאיר וסרטיל

י"ג שבט תשס"ח
שאלה
1.איך בני ישראל קיימו את התורה הרי הם היו במדבר? מהיכן היו להם עורות לתפילין, צמר לציצית, ארבעת המינים? 2. איך בני ישראל התפללו במדבר, הרי את נוסח התפילות חכמים תיקנו יותר מאוחר, האם כל אחד התפלל תפילה משלו? 3. מה פירוש "עולת תמיד העשויה בהר סיני", האם משה הקריב קורבן עולה לפני מתן תורה? 4. ברכת המזון ותפילה - כאשר משה היה בהר סיני מה אמר לו הקב"ה לגבי המצוות האלה, האם הוא דיבר איתו בכלליות שצריך לברך אחר אכילת פת והאם הוא אמר לו בכלליות שצריך להתפלל? לא מובן לי. הרי את נוסח התפילות חכמים תיקנו וברכת המזון משה תיקן להם ברכת הזן ויותר מאוחר התווספו הברכות האחרות. אולי אם אני אומר אחר אכילת פת "תודה בורא עולם" יצאתי ידי חובה מהתורה?
תשובה
קיום המצוות במדבר: עם ישראל יצא ממצרים בשלל רב, צאן ובקר, תכשיטים וצידה לדרך. נוסף על כך, הם לקחו עוד מהשלל בביזת הים. עולה בהר סיני: אכן הקריבו עולות בהר סיני לפני מתן תורה. ראה פרק כח פסוקים ה-ו. ברכת המזון: חייבים לברך ברכת המזון מהתורה, ואמנם לא כל הנוסח מהתורה אך יש עניינים שמהתורה חייבים להזכירם בברכה, ועניינים אלו נאמרו למשה בסיני. הנוסח המדוייק שאנו אומרים היום נתקן יותר מאוחר כמבואר בגמרא בברכות מח ע"ב: "אמר רב נחמן: משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן, יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ, דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים. דוד תקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש, הטוב והמטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר." לכתחילה יש לומר את הנוסח שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, אולם בדיעבד יש לשונות שאם אמרם יצא ידי חובה (ראה שו"ע או"ח סימן קפז). תפילה: לגבי התפילה, לדעת הרמב"ם יש חובה מהתורה להתפלל תפילה אחת ביום, ולדעת הרמב"ן רק בשעת צרה יש מצווה להתפלל מן התורה. בתחילה כל אחד היה מתפלל תפילה מעצמו, והוא החליט מה לומר, ורק יותר מאוחר אנשי כנסת הגדולה תיקנו את הנוסח שבידינו, ומאז יש נוסח אחיד (פחות או יותר) לכולם.
הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il