שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בין בני משפחה

קירבה בין בני משפחה

undefined

הרב שלום אילוז

י"ח אדר ב' תשס"ח
שאלה
1. אני בחור בן 22 שומר תורה ומצוות ויש לי בבית כמה חוברות של הזוהר עם פירוש מתוק מדבש (פירוש של המילים מארמית לעברית). האם מותר לי לקרוא לפעמים? יש לציין שאם אני רואה קטע קשה אני בכלל לא קורא אותו ולא מתעמק בו, וגם כשאני קורא אני קורא קטע קטן (כמה שורות,לא יותר). 2. איסור נגיעה. האיסור נלמד מהפסוק "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה". א. מה העונש על כך? ב. מהתורה אסור רק נגיעה של חיבה נמצא ששאר הנגיעות שהן לא מתוך חיבה אסורות מדרבנן, מה בדיוק נכלל באיסור זה? (בבקשה אם תוכל תפרט) ג. האם נגיעה באשה נכללת ב-"יהרג ואל יעבור", ואם נאמר שכן,זה נראה מוגזם, הרי הוא רק נגע בה, לא שכב איתה? ד. האם מותר לנשק סבתא, דודות, האם אפשר להקל בזה? ה. יש לי שתי אחייניות, בנות 4 ושנתיים, האם אני יכול לנשק אותן? מאיזה גיל אני כבר לא יכול לחבק או לנשק אותן? ו. אם יש לי אחיות, מאיזה גיל אסור לנגוע בהם או לנשק אותן, האם כשהן מתבגרות, נניח גיל 12? ז. האם מותר לי ללחוץ את היד (בלי נישוק, חיבוק) באחיות גדולות, בנות 30, 35?
תשובה
1.מותר לקרא בספר הזוהר אע"פ שאינך מבין מה שאתה קורא. 2. א. בדרך כלל איסור נגיעה בעריות הוא איסור לאו מן התורה. ב. הדבר נתון במחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן שלדעת הרמב"ם (פרק כ"א נמהל' איסורי ביאה ה"א) כל נגיעה בעריות הוא איסור תורה.והרמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות (מצוה לא תעשה שנ"ג) כתב שאינו אלא מדרבנן. ודעת רוב הפוסקים כדעת הרמב"ם וכן פסק מרן השו"ע בחלק אבן העזר (סי' כ' ס"א). ג. כל דבר שציווה ה' יתברך לא שייך לומר מוגזם. וכיון שאין אפוטרופוס לעריות התורה עשתה הרחקה לדברים אלו כיון שבקלות אפשר להסחף ולהגיע לביאה. ד. אם אפשר טוב להחמיר בזה ולא לנשק סבתא, אך אם הסבתא תפגע מותר כיון שהיא מבוגרת, ואינו עושה כן אלא לכבוד וכדו'. ה. עד גיל שש אין להחמיר יותר מכך יש להחמיר. ו. כנ"ל, אך באחיות אפשר להקל אם הם נפגעות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il