שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

מהר"ל נתיב התורה

undefined

הרב אוריאל טויטו

י"ז תמוז תשס"ח
שאלה
המהר"ל בנתיב התורה פרק ב’ כותב שהתורה נמשלה בשלושה משקים: מים, חלב ויין. ושלושת אלה הם חלקי התורה, שהחלב הוא הממוצע ביניהם, ולכן התורה נקראת משולשת. לאיזה חלקי התורה המהר"ל מתכווין וכיצד החלב הוא האמצעי?
תשובה
המידות שנרמזות במים ויין מפורשות על ידי המהר"ל עצמו בדרוש על המצוות (דף נז.) במים תלויים חיי הגוף ואין קיום לגוף בלא מים, ולכן המים נמשלו לצדדים הנוגעים לגוף - דהיינו המעשים שבתורה ובמצוות. היין לעומתם, אינו צורך הגוף אלא צורך תפנוקי הנשמה ומשפיע בעיקר על השכל ולא על הגוף, ולכן הוא מסמל את הצדדים הרוחניים שבתורה - לימוד התורה. כמובן שצדדים אלו בנויים מדרגות מדרגות, וגם בלימוד עצמו יש מים ויין, כלומר, לימוד הצד המעשי והנגלה של התורה, שהוא קרוב יותר לגוף האדם מפני שהוא עוסק בפן המעשי של התורה ולכן נמשל למים, ולימוד הצד הנסתר של התורה שכולו רוחני והוא נמשל ליין. (והדברים קשורים לתורה של העולם הזה, ולתורה של העולם הבא - ועיין במהר"ל, תפארת ישראל פרק יג ואכמ"ל) החלב הוא בעצם הדם (דם נעכר ונעשה חלב) הדם עצמו הוא גורם שהכוחות הרוחניים יוכלו להופיע בגוף הגשמי - והוא הכוח שמחבר בין הגשמי לרוחני, ובין המדרגות של התורה: אלה שעוסקות בגוף ואלה שעוסקות ברוח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il