שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

הלכות דרבנן חובה?

undefined

הרב אוריאל טויטו

י"ב שבט תשס"ט
שאלה
רוב ההלכות הם מדרבנן. שאלתי, בשר או עוף שאכלתי ואני רוצה לאכול לאחר 3 שעות בסעודה חלב. לא ביחד, וכמו שאמרתי לאחר 3 שעות. אם אכלתי אני אענש בידי שמיים? והרי מדאורייתא מותר, אז אני אענש או שלא עברתי עברה לאלוקים? וכמובן על כל דבר אחר שמדרבנן שהוא לא בעיה שאם אעבור עליו יהיה ספק או סכנה שאעבור דאורייתא. מבקש תשובה נאותה וחד משמעית וממש אמיתית אפילו אם אפשר עם אסמכתא כל שהיא, תודה.
תשובה
מצוות שקבעו חכמים, מצוות מדרבנן, מחייבות בדיוק כמו כל מצווה אחרת, ורצון ה' שנעשה אותם, שהרי הקב"ה עצמו נתן כוח ביד חכמים לקבוע תקנות וסייגים ולחדש מצוות, וציווה אותנו לא לסור ימין ושמאל מכל אשר יורו לנו. ואע"פ שיש הבדל בין מצוות מדאורייתא לבין מצוות מדרבנן בענייני ספקות עוד, אין הבדל ביניהם מצד החיוב לעשותם. (הדברים התבארו באריכות ברמב"ם, בהלכות ממרים). ואכן כל מי שעובר על מצווה מדרבנן, נוגע גם באיסור תורה לעבור על דברי חכמים. ומכל מקום בדוגמה שנתת, לא תענש, כיון שיש דעות שכך הוא הדין לכתחילה, להמתין שלוש שעות בין בשר לחלב, ויש אומרים שעה אחת. וכל מקום שאדם נוהג על פי דעת פוסק מפורסם או מנהג שנתקבל בעם ישראל, בדיעבד יש לו על מי לסמוך, ואין הדבר נחשב לו לחטא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il